Brukerregistrering

For å få adgang til vårt nyhetsbrev og ekstranett må du registrere deg som bruker ved hjelp av skjemaet under og det er viktig at alle felt fylles ut!  Vi vil så foreta en manuell godkjennelse, og kort tid deretter vil du motta en e-post med ditt brukernavn og passord.

Name: *

Company: *

Email: *


Username: *
Må ikke være din e-post adresse!

Nytt passord: *

Gjenta passord: *

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.