Bli medlem i NORWEA!

Vi i Norwea ønsker et tettest mulig samarbeid med våre medlemmer. Det er nettopp de tette forbindelsene som har gjort NORWEA til Norges viktigste og mest suksessrike nettverk for vind- og havenergi.

Ta kontakt med oss på +47 4734 9348 for en samtale om Deres medlemskap, eller send oss en e-post på post@norwea.no og vi tar kontakt.

Dere kan også ta kontakt direkte med en av våre ansatte. 

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.