Montel

16. mai 2013 - 05:05

Havøygavlen sikret overskudd for Finnmark Kraft

2012 ble det nest beste produksjonsåret noensinne for Havøygavlen vindpark (35 MW) noe som bidro til å sikre et lite overskudd for eierselskapet Finnmark Kraft.

Finnmark Kraft fikk driftsinntekter på 4,2 millioner kroner i 2012, opp fra 93.600 kroner i 2011. Driftsresultatet endte på -3,4 millioner kroner, mot -8,1 millioner året før. Resultat etter skatt ble 829.871 kroner, mot et underskudd på 8 millioner kroner i 2011.

Overskuddet er blant annet et resultat av et overskudd før skatt på 4,4 millioner kroner fra det heleide Arctic Wind, som driver Havøygavlen vindpark. Den høye kraftproduksjonen (86,2 GWh) ved vindparken gav samlede salgsinntekter til Arctic Wind AS på 34,4 millioner kroner i fjor.

Ettersom regnskapet til Finnmark Kraft ikke er konsolidert, er overskuddet i Arctic Wind tatt ut som et konsernbidrag og ført som en finansinntekt i regnskapet til Finnmark Kraft.

– Produksjonen og inntektene fra Havøygavlen slo budsjettet og vi er selvfølgelig svært godt fornøyd med det, sier administrerende direktør John Masvik i Finnmark Kraft til Montel.

I tillegg til millionoverskuddet fra Havøygavlen vindpark, bokførte Finnmark kraft også 3 millioner kroner i gevinst fra salget av en rettskraftig konsesjon på Hamnefjell vindkraftverk (120MW) i Båtsfjord kommune til Finnmark Krafts datterselskap Hamnefjell Vindkraftverk.

Håper på Statnett Hamnefjell vindpark ligger kun et par mil fra vindparken Raggovidda (45MW), som Varanger Krafts nylig besluttet å bygge (se relatert sak).

Masvik håper nå at flaskehalser i sentralnettet i Finnmark ikke vil medføre at utbyggingen av hele Hamnefjell vindkraftverk på 120 MW blir forsinket til 2025.

– Vårt håp er å starte bygging av Hamnefjell vindkraftverk neste år, men kapasitetsmangel i sentralnettet gjør oss avhengig av at Statnett bygger ut linjen mellom Skaidi og Varangerbotn innen rimelig tid for å bygge hele Hamnefjell, sier han.

Statnett planla opprinnelig at Skaidi-Varangerbotn skulle stå klar i 2019, men dette er blitt utsatt. Masvik håper snart på en avklaring på når linjen kan stå ferdig, men frykter i verste fall at utsettelsen kan bli på fem år eller mer.

– Statnett gjør så godt de kan, men vi er avhengig av å få denne avklaringen. Det er også viktig med tanke på forsyningssikkerheten i landsdelen, påpeker Masvik.

Flere prosjekter Finnmark Kraft inngikk for tre år siden en avtale med Finnmarkseiendommen (Fefo) om førsterett på å utvikle vann- og vindkraftprosjekter på Fefos grunn i Finnmark, som utgjør 95 prosent av hele Finnmark fylke. Selskapet håper å bygge flere vind- og vannkraftverk fremover, og selskapet søkte i 2012 om konsesjon på fire småkraftverk.

– I tillegg regner jeg med at det kan komme ytterligere en eller flere vannkraftsøknader fra oss i 2013, forteller Masvik.

Gjennom det deleide selskapet Aurora Vindkraft AS også en konsesjon til å bygge og drive Fálesrássa vindkraftverk (180MW) i Kvalsund kommune, men konsesjonen er klaget inn til OED og er derfor ikke rettskraftig.

Frem mot 2020 regner Masvik med at Finnmark Kraft vil få en kraftportefølje med en årlig produksjon på flere hundre GWh.

– Vi ser for oss en årsproduksjon på rundt 100 GWh bare fra små vannkraftverk innen 2020, men vi kommer til å være enda større på vindkraft. Vi regner med å være medeier i flere vindkraftverk som er planlagt innen 2020, med en samlet installert effekt på rundt 400 MW, sier Masvik. Hamnefjell vindkraftverk og Havøygavlen er til sammenlikning på 155 MW.

Finnmark Kraft ble stiftet i 2009 og er eid i fellesskap av kraftselskapene Nordkyn kraftlag, Luostejok Kraftlaf, Varanger Kraft, Hammerfest Energi, Ymber, Repvåg Kraftlang, Alta Kraftlag og Finnmarkseiendommen.

Selskapet kjøpte i 2011 Arctic Wind fra Statoil. Aurora Vindkraft er eid sammen med Fred. Olsen Renewables (50/50).

 

Øystein Meland, oystein@montel.no

Ønsker du tilgang til Montels brede nyhetsdekning på web eller ukentlige nyhetsbrev, vennligst kontakt sales@montel.no

 

Tilbake

Related news:

06-10-17 Ånstadblåheia: status september
02-10-17 Fortum starter bygging av Sørfjord vindpark
29-09-17 Fortum: Final investment decision on Sørfjord wind farm
26-09-17 To fartøy skal installere over 50 kilometer med kabler på Triton Knoll vindparken
26-09-17 PEAB skal bygge Hitra 2 vindpark
26-09-17 Påtroppende sametingspresident om vindpark: – Grønn kolonisering
22-09-17 - Alle turbiner montert i Egersund (112 MW)
20-09-17 Får bygge vindkraftverk i Selbu
20-09-17 Ja til nytt vindkraftverk på Stokkfjellet i Selbu
20-09-17 Innvier Norges største vindpark

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.