Nord 24 Foto: Vestas

9. juli 2015 - 12:50

Nå er bygda snart på vindkraft

Finnmark Kraft har valgt turbinleverandør for Hamnefjell Vindkraftverk i Båtsfjord kommune.

En foreløpig avtale ble inngått med Vestas i juni, og tidsplanen er klar. Det opplyser Finnmark Kraft på sine nettsider.

– Etter forhandlinger gjennom ett år, har vi endelig kommet i mål med alle betingelsene, og kunne tidligere denne uka pre-signere avtalen med Vestas, uttaler styreleder i Hamnefjell Vindkraft, Marius Stabell.

Byggestart er planlagt sommeren 2016, og turbinene monteres sommeren etter. Produksjonsstart forventes høsten 2017. Avtalen innebærer leveranse av 15 vindturbiner Vestas V112.

– Det har vært en lang prosess, men nå er alt avklart, og en pre-signering kunne gjennomføres. Vi er godt fornøyd med å ha fått Vestas med som leverandør. Vestas er verdens største turbinprodusent, og vi ser fram til å fortsette samarbeidet med Vestas, utdyper styrelederen.

Tilbake

Related news:

29-09-17 Tror vindkraft kan stå for 30% av Europas strømproduksjon i 2030
29-09-17 Tellenes Vindkraft tilrettelegger for turgåere
13-09-17 Hamnefjell opened!
12-09-17 Midtfjelletdagen ein suksess trass i dårleg vêr
08-09-17 Midtfjelletdagen med motbakkeløp og folkefest
10-07-17 Pressemelding: Falck Renewables investerer i Vestavind Kraft
30-06-17 Hvor bør vindkraften plasseres?
19-06-17 - Ingen vitenskapelige bevis for helseskader fra vindkraftstøy
23-05-17 Midtfjellet: Positiv investeringsbeslutning
12-05-17 Med vind i seilene

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.