Faktaark

NORWEAs faktaarkserie er skrevet over en side slik at de enkelt kan skrives ut og distribueres under for eksempel lokale arrangementer og høringsmøter. Dette er en 1. utgave. Kom derfor gjerne med innspill til feil, endringer eller behov for andre tema.

  1. Fakta om vindkraft og konsesjonsprosessen
  2. Fakta om vindkraft og arealinngrep
  3. Fakta om vindkraft og CO2- og energiregnskap
  4. Fakta om vindkraft og dyrelivet
  5. Fakta om vindkraft og friluftslivet
  6. Fakta om vindkraft og fugler
  7. Fakta om vindkraft og støy
  8. Fakta om vindkraft og lokale og regionale ringvirkninger 

VindkraftABC

En ABC-bok er en grunnleggende lærebok i et fag. Vindkraftens ABC gir en innføring i faget vindkraft, så vel teoretisk, teknisk, økonomisk, utvikling av prosjekt, status og veien videre for vindkraft. Boken kan leses fra perm til perm eller brukes som et oppslagsverk. NORWEA kan ta imot bestilling av trykte versjoner.

Last ned vindkraftens ABC her.

Grunneierhåndboken

Grunneierhåndboken er en håndbok for grunneiere som har potensial for vindkraft på egen grunn. Innholder kort informasjon om vindkraft generelt, og tar for seg vederlagsmodeller spesielt.

Last ned håndbok her.

Last ned brosjyre her.

Offshore wind - strategic recommendations

Policy tools for offshore wind can be divided into two categories related to different timeframes and objectives; the technology track and the long-term track. The technology track is a short to medium-term vision mainly focused on technology development and export. The long-term track is a vision post-2020, aiming at large scale power production and the use of Norwegian offshore wind resource. Download the policy report here.

Offshore 2025 - Bakgrunn for en norsk strategi for demostrasjonsanlegg for havvindteknologi

NORWEA har sammen med en rekke industri- og forskningsaktører tatt initiativ til en næringsledet prosess mot å få realisert en strategi for å etablere demonstrasjonsanlegg for offshore vind i Norge. I tillegg har vi, sammen med relevante forskningsaktører, sett på hvordan demonstrasjonsanlegg bør innrettes for å bidra til kvalifisering av FoU-arbeid innen tidligfase-teknologi.

Notatet er basert på en kartlegging av et knippe norske selskaper, som inngår i verdikjeden for havvind. Selskapene i kartleggingen representerer til sammen over 42 milliarder i årlig omsetning. Vi har definert markedsstørrelsen i Nordsjøen alene mellom 2025 og 2040 til 60 GW, basert på fremskrivninger fra Wind Europe (EWEA) og konsulentselskapet EY. Kartleggingen viser at verdien av markedstilgang i havvindmarkedet for selskapene med et slikt utgangspunkt for markedsvekst, er i størrelsesorden 60 milliarder over 15 år ifølge selskapene selv.

Les mer her: Felles strategi for å utløse én eller flere storskala demoparker for offshore vind i Norge

Effects of Marine Renewable Energy Development around the World

2016 State of the Science Report Environmental Effects of Marine Renewable Energy Development around the World – Annex IV (Phase 2) Final Report

Les hele rapporten her.

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.