Kommende aktiviteter

  • 28-03-19

    NORWEAdagen 2019

    Legg til i kalender 2019-3-28 2019-3-28 38 NORWEAdagen 2019 NORWEAdagen 2019 Norwea post@norwea.no true DD/MM/YYYY

    NORWEAs årsmøte med NORWEAdagen i Gamle Logen

    Informasjon og påmelding via NORWEA ekstranett. 

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.