Kommende aktiviteter

 • 25-10-17

  Ocean Energy Europe 2017 - Nantes, France

  Legg til i kalender 2017-10-25 2017-10-26 38 Ocean Energy Europe 2017 - Nantes, France Ocean Energy Europe 2017 - Nantes, France Norwea post@norwea.no true DD/MM/YYYY

  Ocean Energy Europe 2017 conference & exhibition brings you to Nantes, the capital of Pays de la Loire - one of the most active European regions in the ocean renewable energy sector.

  What will OEE2017 offer?

  • Unrivalled networking with 350+ key players from across Europe and beyond
  • A place to do business, in our biggest exhibition hall to date
  • The latest industry intelligence via a topical, high-quality conference programme

  Extra value through a range of carefully designed side events

   

  Find out more, contact Amy Parsons a.parsons@oceanenergyeurope.eu

 • 26-10-17

  Wind Finland 2017 - Nuuksio

  Legg til i kalender 2017-10-26 2017-10-26 38 Wind Finland 2017 - Nuuksio Wind Finland 2017 - Nuuksio Norwea post@norwea.no true DD/MM/YYYY

  More information and registration here.

 • 06-11-17

  Energy and Climate Academy

  Legg til i kalender 2017-11-6 2017-11-8 38 Energy and Climate Academy Energy and Climate Academy Norwea post@norwea.no true DD/MM/YYYY

  For specialists in the industry, who wants a broader knowledge
  of the wind industry to understand the relationship between
  the different aspects. Improve the knowledge of Wind Energy
  in general, allowing for better communication between
  departments consisting mainly of engineers and their nonengineer
  counterparts.

  Course Objectives
  Provide the employee in a Wind Energy organization insight
  into the technical aspect of Wind Energy, including:
  • The physics related to generating electricity
  • Introduction to the technical terms
  • Insight into the challenges faced by their engineering
  colleagues
  • The role of wind energy in relation to the power grid
  • Introduction to various brands of wind turbines

  More information and registration here

 • 09-11-17

  Frokostseminar om havvind - Oslo

  Legg til i kalender 2017-11-9 2017-11-9 38 Frokostseminar om havvind - Oslo Frokostseminar om havvind - Oslo Norwea post@norwea.no true DD/MM/YYYY

  Et nytt norsk industrieventyr.

  Havvind representerer et betydelig kommersielt potensial for Norge. Norske selskapers kompetanse og teknologi er etterspurt i det globale markedet, og vil kunne bidra til at vindkraft til havs blir den neste store fornybare energiløsningen. 

  Norge bør satse på utvikling av havvindindustrien.

  NORWEA, Norges Rederiforbund og Norsk Industri inviterer til frokostseminar om havvind.

  Arrangementet finner sted i Rederiforbundets lokaler i Rådhusgata 25

  Påmelding her

 • 16-11-17

  Høstkonferansen 2017 - Oslo

  Legg til i kalender 2017-11-16 2017-11-16 38 Høstkonferansen 2017 - Oslo Høstkonferansen 2017 - Oslo Norwea post@norwea.no true DD/MM/YYYY

  Arntzen de Besche og Norwea inviterer igjen høstkonferanse i kjølvannet av stortingsvalget 2017. Hva betyr utfallet for vindkraftmarkedet? Hvordan vil en ny regjering forholde seg til EUs energipolitikk? Ikke minst, hva kreves av bransjen selv og av politiske rammevilkår for å bygge vindkraft i et kommersielt marked uten elsertifikater?

   Hvilken regjeringskonstellasjon vil vi få, og hva betyr dette for bransjens rammevilkår? Allerede i valgkampen er det klart at partiene ikke er enige om hvordan Norge skal forholde seg til vårt viktigste energimarked, nemlig EU. Hva vil dette ha å si for vår tilknytning til EUs energiunion og fremtiden for fornybar energi i Norge? Samtidig beveger både Norge og andre vindmarkeder seg i en retning der vindkraft skal bygges ut på kommersielle vilkår uten subsidier. Hvilke krav stiller dette til politikere hva gjelder rammevilkår som konsesjonspolitikk og skatteregime? Hva kan bransjen selv gjøre for å fremme og finansiere de beste prosjektene?

  Vi tar debatten med innlegg fra aktuelle politikere og faglig ekspertise fra inn- og utland.

  Ikke minst setter vi av god tid til mingling og den tradisjonelle mottagelsen med tapas og forfriskninger.

  Påmelding her

  Spørsmål og kommentarer kan rettes til Øisten S. Galaaen - galaaen@norwea.no 

  Sted: Arntzen de Besches lokaler, Bygdøy allé 2 ("Hydrobygget")
   

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.