Leserinnlegg

Her finner du leserinnlegg, kronikker og artikler skrevet av NORWEA.

NORWEA

26. mai 2016 - 09:20

Drømmen om en bærekraftig framtid

Kan det tenkes at Seniortankens tankesett er i ferd med å gå ut på dato?

(Dette innlegget stod også på trykk i Stavanger Aftenblad, 26. mai 2016)

Seniortanken avslører inkompetanse og tuller med tall i Aftenbladet 19. mai. Seniortanken skriver at tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er «bevisst villedende informasjon», og sier FNs miljøvernprogram (UNEP) og FNs klimapanels (IPCC) konklusjoner og oppsummeringer fra klimatoppmøtet i Paris om fornybar energi ikke gjelder for Norge.

Tuller med tall

Vi har i vårt innlegg kildehenvisning til fakta og tall fra henholdsvis FNs miljøprogram (UNEP), FNs klimapanel (IPCC) og SSB. Seniortanken ved Kjell Traa og Torvald Sande sier på sin side skråsikkert, uten kildehenvisning, at selvkost for vindkraftutbygging er 50–55 øre pr produsert kWh.Når utgangspunktet er feil, blir også konklusjonen feil.

Ny vindkraft har i dag en pris på 40 øre/kWh, de aller beste prosjektene enda lavere.

Når Seniortanken påstår at husholdningene betaler 30 øre i subsidier, viser det at de ikke forstår hvordan de grønne sertifikatene fungerer, og det er i våre øyne verre enn at de anklager oss for å villede om vindkraft. For 2015 betalte en norsk husholdning med et årlig forbruk på 20.000 kWh ca 2,5 øre per kWh i «subsidier», tilsvarende 500 kroner/år. Slutt å tulle med tall, les dere opp!

Seniortanken har helt rett i at vannkraften vår er en glimrende kilde til balansekraft, når det ikke blåser, eller vi trenger ekstra mye strøm. Men forstår ikke Seniortanken hva som skjer når man introduserer mer vindkraft i det norske kraftsystemet? Jo, man frigjør regulerbar vannkraft som vi kan selge til våre naboland som balansekraft, eller ha som «backup» når vinteren er som kaldest, og panelovnene våre går varme. Mer fornybar kraftproduksjon, både vind- og vannkraft, øker forsyningssikkerheten!

I ferd med å gå ut på dato?

Drømmen vår er ikke å redde Sverige når de skal stenge ned kjernekraften sin. Drømmen vår er en fremtid uten farlige klimaendringer, basert på sikker, konkurransedyktig og bærekraftig energi. For Norge betyr det vind- og vannkraft, på sikt også sol og bioenergi. Våre naboland etterspør mengder ren energi, og vi har alle forutsetninger til å levere det,.

Kan det tenkes at Seniortankens tankesett er i ferd med å gå ut på dato?
«The Times They Are A-Changin'», sang Bob Dylan.
Da er det viktig å følge med i timen!

Rune Hersvik, Norsk Vind Energi

Andreas T. Aasheim, NORWEA

Tilbake

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.