Leserinnlegg

Her finner du leserinnlegg, kronikker og artikler skrevet av NORWEA.

16. april 2016 - 13:20

EU serverer oljeløsning

I oktober 2015 la Europakommisjonen frem en strategi for globalt lederskap innen offshore vind. Dette kan være godt nytt for Norge.

Svekkelsen i oljeprisen har gitt dramatiske følger for norsk industri. Selskaper med kompetanse innenfor installasjon og service på installasjoner til havs, produksjon og installasjon av komponenter til maritime miljøer, selskaper med unik kunnskap om havbunnen i Nordsjøen og store rederier og verftsbedrifter har alle vært tvunget til oppsigelser det siste halvåret. Mange av de tapte årsverkene har relevans for vindkraft til havs.

Europakommisjonens strategi for globalt lederskap innenfor offshore vind har to hovedelementer: Kostnadsreduksjon gjennom oppbygging av en effektiv verdikjede og reduserte installasjons- og servicekostnader, og utvikling av teknologi for offshore vind på dypt vann. Norsk industri er godt plassert for å bidra på begge felt.

I Europa utvikles det nye løsninger for vindkraft til havs på dybder over 50 meter. Norskekysten er det ideelle stedet for å teste og sertifisere disse under nordsjøforhold. Kommisjonen peker på felles test- og sertifiseringssentra som en avgjørende komponent for realisering av strategien for globalt lederskap. Vi har allerede et testsenter for offshore vindkraft ved Karmøy i Rogaland, i geografisk nærhet til sentre for spesialkompetanse innenfor installasjoner i Nordsjøen. Gjennom å legge til rette for testing av europeisk vindkraftteknologi i Norge vil norske bedrifter kunne få en fot innenfor.

Europakommisjonen peker videre på to hovedelementer i strategien for en effektivisering av verdikjeden der norsk industri er godt posisjonert for å bidra. For det første peker man på at det trengs nye løsninger for bunnfaste installasjoner i tilknytning til vindparkene. For det andre mener man at det er et behov for nye løsninger på skip og installasjonsmetoder tilpasset avanserte installasjons- og serviceoperasjoner, blant annet i det største markedet for offshore vind, Nordsjøen. Det er operasjoner vi har brukt 40 år på å perfeksjonere. Dette er imidlertid løsninger som må testes og demonstreres i full skala. En norsk demonstrasjonspark, der det legges opp til samhandling mellom norske og utenlandske aktører gir rom for å utvikle og demonstrere norsk teknologi for en industri i sterk vekst.

Fred. Olsen Ocean har allerede i drift avanserte fartøy for installasjon av bunnfaste turbiner, Aibel har levert arbeid på stålkonstruksjoner til offshore vind i Tyskland. Vi skal ha flere slike historier i fremtiden, og EUs strategimål for industrien kan vise seg å legge mye til rette for oss. Det finnes mange selskaper i Norge som kan bidra, men man er avhengig av at tilpasninger incentiveres gjennom mulighet for testing av europeisk teknologi i liten skala, og demonstrasjon og utvikling av teknologi og løsninger i stor skala. Slik kan norsk industri tilknyttes selskaper som tar teknologi og kompetanse med seg til større prosjekter rundt om i verden.

 

  • Daniel Willoch, Policyansvarlig forbruk / marked i NORWEA

Tilbake

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.