Leserinnlegg

Her finner du leserinnlegg, kronikker og artikler skrevet av NORWEA.

27. april 2016 - 09:35

La oss få konkurrere, Tord!

Det er med glede vi registrerer at Statoil investerer i offshore vind i Tyskland. Samtidig viser investeringen hvor konkurransedyktig norsk vindkraft er.

La det være sagt med én gang, dette er ingen kritikk av hverken Tysklands satsing på offshore vind, eller Statoils investering. Begge deler er svært viktige i overgangen til en fornybar verden.

Det sagt, er det interessant å se litt nærmere på hvor mye Tyskland er villige til å betale for ny, ren, fornybar kraftproduksjon.

Arkona vindpark i Østersjøen vil bli på 385 MW, og med en brukstid på 4500 timer, altså 50% av årets timer, vil den produsere 1,5 TWh i året. Det er selvsagt et substansielt bidrag til dekarboniseringen av tysk kraftsektor.

Parken havner under det tyske støttesystemet som ved både første og andre øyekast virker noe komplekst. Utgangspunktet vi regner på her, er at parken er garantert 14,9 eurocent per kWh (1,37 NOK) produsert de første 12 årene, og så 3,9 eurocent (35,8 øre) de resterende årene, gjennom det såkalte feed-in systemet (FiT). For å komme frem til hvor mye av dette som utgjøres av rene subsidier må vi regne litt:

2018-kontakten for tysk strøm ligger i skrivende stund på 25,5 euro, eller 234,6 kroner/MWh. La oss bruke dette som referanse i det videre regnestykket.

Vi argumenterer for at den reelle subsidien tilsvarer FiT minus strømprisen, og ser bort fra det risikoavlastende elementet i en fastpris. Videre beregner vi subsidiene for de første 15 årene, for å kunne sammenligne med det vi kjenner best: Elsertifikatsystemet. Vi får da:

12 (år) * (0,149 – 0,0255 euro)* 1,5 TWh =  2.223 milliarder euro

3 (år) * (0,039 – 0,0255 euro) * 1,5 TWh = 60,75 millioner euro

Totalt over 15 år er dette 2.283 milliarder euro, noe som tilsvarer 21 milliarder kroner.

For moro skyld kan vi regne dette om til én Fosen, som tilsvarer 1000 MW og 3,6 TWh: Da hadde subsidiene i Tyskland tilsvart 50,5 milliarder kroner.

Med dagens elsertifikatpriser kan vi regne ut at 3,6 TWh * 140 (sertifikatprisen, MWh) * 15 år tilsvarer 7,5 milliarder kroner i støtte til Fosen-utbyggingen.

Eller sagt på en annen måte: For støtten utbetalt til Arkona vindpark på 1,5 TWh kunne vi bygget ut tilsvarende 10 TWh landbasert vindkraft i Norge.

Den som forsøker å fortelle meg at norsk vindkraft ikke er konkurransedyktig, kan vær så god presentere sitt eget regnestykke.

Overskudd av ren, fornybar kraft?

Selvsagt er det mye som skal regnes inn det tyske støttesystemet: Tyskland har en verdensledende offshore vind-industri, og det er skapt titusenvis av jobber innenfor tysk vindkraft. Samtidig er betalingsvilligheten til tyske forbrukere for ren, fornybar strøm åpenbart høy. Støtten til det tyske Energiewende er fortsatt overveldende: 93% av tyskerne støtter en videre utrulling av fornybar energi! https://www.cleanenergywire.org/factsheets/polls-reveal-citizens-support-energiewende

Og her sitter vi, med våre fantastiske vind- og vannressurser som kan bygges ut til en brøkdel av hva våre naboer i sør kan bygge ut for.

Her kan vi ikke bare utnytte våre ressurser som de gode nordmenn vi er, vi kan ta godt betalt for det.

Vi kan bidra til å legge om det europeiske kraftsystemet fra et fossilt system, til et fornybart.

Og vi kan gjøre noe med det «overskuddet av ren strøm» man er så redd for.

Men det hadde vel ikke kuttet utslipp, det heller.

Andreas T. Aasheim
Spesialrådgiver
NORWEA

Tilbake

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.