Leserinnlegg

Her finner du leserinnlegg, kronikker og artikler skrevet av NORWEA.

26. mai 2017 - 09:50

Med vind i seilene

DJW (NORWEA) På Sør-Vestlandet bygges det nå vindkraft som aldri før, noe næringslivet i regionen nyter godt av. For øyeblikket bygges det rundt 300 MW med vindkraft i regionen, med en investeringsramme på 3 milliarder kroner.

(Dette innlegget stod på trykk i Dalane Tidende 11. mai 2017)

Selv om turbinene kjøpes fra utlandet, vil store kontrakter tilfalle norske selskaper. Veidekke er totalentreprenør, med ansvar for 20 km vei for inntransport og vedlikehold av vindturbinene på Egersund vindkraftverk, i tillegg til fundamenter og montasjeområder for de 33 vindturbinene i vindparken. Kontrakten er på 190 millioner kroner; som underleverandør har man med seg Bertelsen & Garpestad AS. For Tellenes vindkraftverk er det Stangeland Maskin som har totalentreprise: Her er det bygget 40 kilometer vei, og 70 personer har jobbet på prosjektet.

Nasjonal, og lokal verdiskaping

Norconsult har sammenstilt en rapport om verdiskapingen knyttet til norske vindkraftprosjekter. Den er gledelig lesning for alle: En stadig større andel av verdiskapningen faller på norske hender, under både bygge- og driftsperioden. I snitt vil godt over 30% av verdiskapningen under byggingen av vindkraftverkene tilfalle norske aktører: For prosjektene som nå bygges i regionen tilsvarer det 1 milliard kroner. Det tilsvarer 1000 årsverk.

I driftsfasen er tallet vesentlig høyere: For vindparkene som er dekket i Norconsults gjennomgang ligger den norske andelen av verdiskapingen i driftsfasen på over 90%. 

Med en solid portefølje av vindkraftprosjekter i Dalane-regionen og området rundt de neste årene, vil man fortsette å skape grobunn for økt lokal verdiskaping både i bygg- og driftsfasen for vindkraft. Man bygger opp kompetansemiljøer, og sikrer lokalt utgangspunkt for rekruttering til trygge fornybarjobber i mange år fremover.

Stort behov

Vi i NORWEA estimerer at det vil bli bygget ytterligere 350-400 MW vindkraft på Sør-Vestlandet de neste årene. Det betyr enda flere årsverk i byggeperioden, men også et kraftig behov for kompetente ansatte i driftsfasen. Ikke bare vil vinden som får møllene til å svive bidra til å kutte klimagassutslipp, men den vil blåse vind i seilene til næringslivet i regionen.

Det er hva vi må kunne kalle en vind-vinn situasjon.

 

Daniel J. Willoch

Tilbake

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.