Leserinnlegg

Her finner du leserinnlegg, kronikker og artikler skrevet av NORWEA.

NORWEA

4. oktober 2016 - 10:55

Norske vindparker blir mer effektive og konkurransedyktige

Tirsdag 4.oktober skriver Sysla at «2 av 3 norske vindselskap tapte penger i fjor». I den sammenheng er det viktig å påpeke at hovedgrunnen til presset lønnsomhet for disse fornybarprosjektene er lave brenselskostnader for termiske kraftverk på kontinentet, lav pris på karbon samt unormalt store nedbørmengder i 2015.

I tillegg har teknologien endret seg betraktelig siden vi fikk vår første store vindpark. Turbinene er større og mer effektive, og ny kunnskap lar oss bygge parker der turbinene er bedre plassert. Vi har lært mye siden vindkraftens spede begynnelse i Norge. Når NORWEA argumenterer for mer vindkraft i Norge, er dette basert på dagens teknologi, og vindkraft bygget på en annen måte enn for 10 år siden. Raggovidda vindkraftverk er et godt eksempel. Parken tjente penger i 2015 på tross av rekordlave kraftpriser.

NORWEA jobber sammen med sine medlemmer for å gjøre de norske parkene stadig bedre og mer effektive. Vindkraftteknologien utvikles i et raskt tempo, og det er ofte i vanskelige tider vi møter kreative løsninger. Et utfordrende prisbilde har ført til at leverandører strekker seg for å tilby tjenester som bidrar til optimalisering av parkene. Eiere av norske vindkraftanlegg høster erfaring og blir mer oppmerksomme på hvordan de planlegger og drifter sine anlegg. Dette har ført til en positiv utvikling i bransjen. NORWEAs kommende seminar handler om nettopp dette, «å optimalisere drift i et krevende marked».  

Norske vindkraftanlegg er Europas mest effektive, og konkurrerer lett med norsk vannkraft. Er det én ting verden er enig om, er det at verden trenger masse, ny, fornybar energi. Vi i NORWEA er glade for at Sysla følger tett med på norsk vindkraft, og selv om fjoråret viste til røde tall for flere norske anlegg, estimerer vi at 2000 MW ny vindkraft blir investeringsbesluttet i år. Det er et kraftig signal om at investorene så langt derifra er skremt vekk fra ren, norsk kraftproduksjon.

For ytterligere kommentarer og spørsmål, kontakt Bushra Butt: Bushra@norwea.no

Tilbake

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.