Leserinnlegg

Her finner du leserinnlegg, kronikker og artikler skrevet av NORWEA.

12. april 2016 - 13:15

Samfunnsøkonomi og fornybar energi

I lørdagens DN var både Fosen og undertegnede i vinden, fellesnevneren er uenighet om samfunnsøkonomi og fornybar energi.

Eric Nævdal utfordrer meg til å tilbakevise regnestykkene til A. Skonhoft; til tross for at denne ikke har presentert noen regnestykker i denne omgang. Jeg må bruke dennes tidligere regnestykker, for eksempel fra DN september 2014: Da skriver han at «produksjonskostnadene kan typisk kanskje være 60 øre/kWh», er analysen til Skonhoft.

Dersom dette er tallene man legger til grunn, forstår jeg at man lander på at vindkraft ikke lønner seg for Norge. Faktum er at vindkraft i Norge i dag koster ned mot 40 øre/kWh, de beste enda billigere. Og uavhengig av ens syn på vindkraft: Fosen er blant de aller beste prosjektene i Norge, i Europa. Dette fikk meg til å reagere såpass kraftig. Man bruker sin professortittel, men man presenterer ingen forskning som støtter påstandene. Og man er ikke åpen om sin egeninteresse.

Jeg vil beklage språkbruken min forrige onsdag. Det var dog et ektefølt uttrykk for det jeg fortsatt mener er en uryddig rolleblanding. Jeg noterer meg samtidig at Skonhoft samme uke sier «at utbyggingen på Fosen har en klimagevinst, er politisk pisspreik». Det samme er egentlig kjernen i gode Alstadheims kommentar på lørdag. Mon, det.

Vi har subsidier fordi det finnes markedsfeil, og fordi det er umulig politisk å få EUS kvotemarked til å gjøre jobben alene. Elsertifikater er best i subsidieklassen på å gjøre jobben ETS ikke gjør. At utbyggingen av fornybar energi ikke fører til kutt av klimagassutslipp, er en myte vi ofte blir konfrontert med. Problemet er at konklusjonen bygger på gale premisser.

Utslippstaket til ETS er ikke endelig, det senkes! Dermed vil det ikke være slik at utslippskutt her bare fører til økte utslipp andre steder. Dette forventer jeg faktisk at folk forstår. Alstadheim skriver, helt rett, at den mest klimavennlige kWh er den vi ikke bruker. Men dersom man legger til grunn at utslippskutt i Norge som følge av ENØK fører til økte utslipp andre steder, fordi ETS, vil det ha null klimaeffekt at Alstadheim dytter boligen sin full av Glava.

Det er selvsagt ikke riktig. Akkurat som det er helt åpenbart at ren, fornybar energi er med på å kutte utslipp. Så er det selvsagt riktig at vi må bruke strømmen fornuftig: Ren industri, ren samferdsel, osv. Kom på Årsmøtet vårt 3. Mars, Kjetil, vi presenterer noen løsninger der!

 

Andreas T. Aasheim

Spesialrådgiver NORWEA

Tilbake

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.