Leserinnlegg

Her finner du leserinnlegg, kronikker og artikler skrevet av NORWEA.

NORWEA

14. mai 2017 - 10:10

Ut av løse luften

ATA I kjølvannet av A-magasinets sak om vindkraft har det blitt opphetet i debattsidene, men når enkelte får seg til å lire av seg at fornybar energi «beviselig vil øke utslippene» er det på tide med litt rev i seilene.

(Dette innlegget stod på trykk i Aftenposten 14. mai 2017)

Ut av løse luften

I kjølvannet av A-magasinets sak om vindkraft har det blitt opphetet i debattsidene, men når enkelte får seg til å lire av seg at fornybar energi «beviselig vil øke utslippene» er det på tide med litt rev i seilene.

I februar kom nyheten om at det sterkt forurensende gasskraftverket på Mongstad skal stenges ned. Grunnen? Det er ikke konkurransedyktig lenger grunnet billig fornybar energi. I Storbritannia har man for første gang siden den industrielle revolusjon hatt et døgn uten kullkraft i energimiksen, mye takket være fornybar energi. Ferger går over til batteridrift, elbiler selges som aldri før. Alt dette muliggjøres av utbyggingen av fornybar energi.

Den eneste muligheten verden har til å unngå katastrofale klimaendringer er gjennom en storstilt omlegging til fornybar energi. Dette vil medføre inngrep i naturen, både som rørgater og demninger, men også ved flere vindturbiner i horisonten og veier i terrenget. Her skal vi i fornybarbransjen, sammen med myndigheter og viktige natur- og friluftsinteresser jobbe sammen for å bygge så bærekraftig som mulig!

Neste gang du ser en vindturbin, kan du tenke på følgende: I løpet av 3 måneder har den tilbakebetalt energien det kostet å produsere den. Gjennom levetiden på over 20 år, vil den ha produsert mer enn 80 ganger mer energi enn det gikk med på å produsere den.

Og det helt ut av løse luften.

Tilbake

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.