Leserinnlegg

Her finner du leserinnlegg, kronikker og artikler skrevet av NORWEA.

26. mai 2017 - 09:45

Vindkraft skaper arbeidsplasser i distriktene

ATA (NORWEA) Vi i NORWEA har med interesse fulgt debatten om vindkraft i denne avis de siste dagene. Vi har visstnok «nok» fornybar energi her i landet. Mon det.

(Dette innlegget stod også på trykk i Nationen 11. mai 2017)

Selv har jeg akkurat vært to dager i Egersund. Her bygges det for tiden 300 MW med vindkraft. Dette blir mange årsverk i en region som har fått føle en lavere oljepris på kroppen. Disse anleggene produserer - sammen med andre norske vindkraftverk - den billigste nye fornybar energi i hele Europa: Norsk vindkraft er i dag den billigste formen for all ny kraftproduksjon!

På Karmøy bygger Norsk Hydro det som blir verdens mest effektive aluminiumsverk: Anlegget skal kjøpe fornybar energi fra vindkraftanleggene på Fosen. På den måten foredler vi Europas beste vindressurser gjennom vår kraftkrevende industri. Dette gir enda flere lønnsomme arbeidsplasser. Vi blir ikke overrasket om flere følger i Hydros fotspor, og ingenting ville gledet oss mer!

Foredling av naturressurser

Å ta våre naturressurser i bruk er det Norge er bygget på, til glede for folk i hele landet. I går kunne vi lese i Adressa at Åfjord kommune, selve episenteret for vindkraftutbyggingen på Fosen, opplever jevn tilflytning til kommunen i takt med at en stor mengde arbeidsplasser oppstår rundt vindkraftutbyggingen. Vi i NORWEA gleder oss på vegne av hele Fosen!

Verden står foran en enorm omstilling til lavutslippssamfunnet. I Norge er vi perfekt posisjonert til å utnytte de mulighetene dette gir. Vi kan videreutvikle vår fantastiske vannkraft, og vi kan bygge ut Europas billigste fornybarproduksjon: Norsk vindkraft. Sammen skaper vår rene fornybarproduksjon store muligheter for å bygge ut vår kraftkrevende industri, til glede for norske arbeidstakere, og til det beste for klodens klima. 

 

Andreas T. Aasheim

Tilbake

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.