KraftNytt.no

13. september 2017 - 09:30

«Nær halvparten i minus uten eiendomsskatt»

190 av landets 360 kommuner som krevde inn eiendomsskatt i 2016 ville hatt et netto driftsresultat i minus uten eiendomsskatten. Eiendomsskatten utgjorde samlet 12,3 milliarder kroner i fjor, ifølge SSB. Av disse kom 2,18 milliarder kroner fra vannkraftproduksjon, skriver Kommunal Rapport

For kommuner med vindkraftanlegg er eiendomsskatt eneste måten å skaffe seg inntekter fra vindmøllene på ettersom vindkraftanlegg ikke har samme regler for kraftskatt som vannkraftanlegg.

Mange kommuner henter også noen millioner i året fra eiendomsskatt på kraftanlegg. Frp gikk til valg på å forby eiendomsskatt.

Kommunal Rapport melder videre at i 2014 ville hele 306 kommuner gått i minus om om eiendomsskatten ikke fantes.

Oppslaget i Kommunal Rapport kan leses her.

Tilbake

Relaterte nyheter:

07-09-17 - Regjeringen planlegger skattefradrag for oljeproduksjon lengst nord
14-07-17 Høring - Forslag til endring av forskrift om elsertifikater
13-06-17 NORWEAs innspill til fremtidige konsesjonsprosesser- nasjonal ramme for vindkraft
15-05-17 Fakta om fornybar energi
11-05-17 EUs tredje energimarkedspakke
07-04-17 Proposisjon om endring i lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon)

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.