Montel.no

16. oktober 2015 - 10:45

– Full elektrifisering av transport vil gi 12 TWh forbruk

(Montel) En fullstendig elektrifisering av veitransporten vil gi Norge mulighet til å overoppfylle EUs fornybarmål for 2030, ifølge NVE-sjef Per Sanderud.

– Hvis vi elektrifiserte all veitransport ville vi fått et økt årlig forbruk på 12 TWh fra biler og lastebiler i 2030. Da ville også fornybarandelen i Norge kommet opp i over 81 prosent, noe som ville overoppfylt fornybarmålet, sa Sanderud på NVEs konferanse.

Han viste til at EU vil innføre nye fornybarmål for 2030 noe som vil øke fornybarandelen i Europa med 7 prosentpoeng fra 2020 til 2030, og at Norge etter alt og dømme vil bli pålagt en like høy økning.

Ifølge Sanderud vil en helelektrifisering av transportsektoren enkelt overoppfylle et slikt nytt fornybarmål.

– Derimot vil man bare kutte norske CO2-utslipp med 19 prosentpoeng, altså cirka halvparten av 2030-målet som er på 40 prosent. Det viser at CO2-målet er vanskeligere å oppnå enn fornybarmålet, sa Sanderud.

Han understreket at det kanskje vil være mer realistisk at halve transportsektoren er elektrifisert i 2030. Da vil man fremdeles nå fornybarmålet, men man vil bare kutte CO2-utslippene med rundt 10 prosent.

NVE har også studert nettutfordringene en slik fullelektrifisering av transportsektoren ville gi, og på sentralnettsnivå er vurderingen at dette ville gå greit.

– Da er vi mer bekymret for lavspentnettet, og dette skal vi se på i tiden framover.

Sanderud brukte også tid i sitt åpningsforedrag på å gjenta NVEs ønske om en restrukturering av nettsektoren i Norge.

– Det er et tankekors at det er 40 nettselskap som har under 10 årsverk, mens 80 av nettselskapene har under 20 årsverk. Vi kommer til å legge til rette for fusjoner på nettsiden, fordi vi tror det er bra for norske distrikter at vi får færre og større nettselskaper, sa Sanderud.

NVE-sjefen viste til et eksempel fra Hordaland, der nettleien i dag spenner fra 19 øre/kWh i BKKs nett, til over 60 øre/kWh i det dyreste nettet. Hele 17 andre nettselskaper i Hordaland har en nettleie på mellom 30 og 50 øre/kWh.

– Hvis du hadde laget et fylkesselskap for Hordaland, og ikke kuttet i noen kostnader i alle nettselskapene, hva hadde nettleien for alle kundene da blitt? Jo, da hadde den nye tariffen blitt 22 øre/kWh. Dette er bra for de kundene som bor i områder med høy nettleie. Nettfusjoner er bra for de som bor i distriktene, og ikke noen rasering av distriktene, sa Sanderud.

 

Reporting by: Gert Ove Mollestad, gert@montel.no 14:24, Thursday, 15 October 2015

Ønsker du tilgang til Montels brede nyhetsdekning på web eller ukentlige nyhetsbrev, vennligst kontakt sales@montel.

Tilbake

Relaterte nyheter:

17-10-17 58,2 prosent av strømmen kommer fortsatt fra fossil energi
16-10-17 Svart energi taper kampen mot vindmøller
16-10-17 Googles fremtidsforsker: Innen 10 år vil fossile energikilder miste verdien
16-10-17 Savner satsing på forskning for økt verdiskaping i havet
16-10-17 Fra oljeselskap til bredt energiselskap
16-10-17 Prisutvikling elsertifikater uke 41, 2017

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.