Eolus

8. mars 2018 - 09:40

(Pressemelding) Eolus tecknar elhandelsavtal om 330 MW med Alcoa för vindpark Øyfjellet i Norge

(Hässleholm den 7 mars 2018) Eolus offentliggör härmed tecknandet av ett elhandelsavtal (PPA) med Alcoa Norway ANS. Alcoa kommer att köpa all el som produceras i den nya vindparken Øyfjellet på 330 MW i Norge med planerad driftsättning under 2021.

Under den femtonåriga period som elhandelsavtalet gäller kommer Alcoa att köpa all el som produceras i vindparken vilket beräknas vara 1,2 TWh per år. Alcoa kommer att använda elen för att försörja sin produktionsanläggning i Mosjøen med närproducerad el.

Det långfristiga elhandelsavtalet möjliggör för Eolus att påbörja byggnation av vindparken under 2018 och att Eolus kan erbjuda investerare en intressant investeringsmöjlighet på den nordiska marknaden med ett garanterat och långt elhandelsavtal. Genom att driftsättning av vindparken sker 2021 kommer den att omfattas av det gemensamma svensk-norska elcertifikatsystemet.

-Øyfjellet är en utmärkt plats för vindkraft och vi är glada att tillsammans med Alcoa ha tagit detta viktiga steg mot realiseringen av en av Nordens största vindparker. Affären visar återigen Eolus förmåga att utveckla vindprojekt och erbjuda marknaden intressanta investeringsmöjligheter säger Eolus VD Per Witalisson

-Vi är väldigt nöjda över att Alcoa valt Eolus som partner och tecknat ett elhandelsavtal som kommer att försörja deras produktionsanläggning i Mosjøen med närproducerad el. Utöver att Alcoa bidrar med arbetstillfällen i Mosjøen kommer vindparken att ge lokalsamhället nya affärsmöjligheter och jobb många år framåt säger Marcus Landelin, vice VD på Eolus.

Som en del av uppgörelsen har Eolus tecknat en kraftgaranti med Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Garantibeloppet uppgår till 256 MEUR.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018 kl. 14.00 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunde.
 

Tilbake

Relaterte nyheter:

18-12-18 TrønderEnergi skal levere kraft til Elkem
07-12-18 Statnett: – Har markedet rett, kommer syndfloden
03-12-18 Trenger 30-50 TWh for å fullelektrifisere energiforbruket
22-11-18 Kabel til verdens største vindpark
22-11-18 Ser opptil 62 GW eksportkapasitet fra Norge
16-11-18 Kraftanalytiker tror strømprisen stiger – igjen

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.