Peikko Norge

4. desember 2018 - 14:00

(Pressemelding) Peikko leverer rock foundations til Guleslettene vindpark

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS, har mottatt en betydelig ordre på Rock Anchor Foundation Technology til Guleslettene Vindpark, i Bremanger og Flora Kommuner

Peikko leverer til 47 vindturbiner, et komplett fundamentdesign og stålkomponenter som omfatter FATBAR fjellforankringsbolter, rock-adapterplate med tårnbolter, integrert fjellboringsjigg -og montasjesystem, samt spesialtilpasset armeringsteknologi. Leveranser planlagt i perioden mars - november 2019. Vindparken er planlagt å være operativ i slutten av 2020.

Det er Zephyr som har utviklet prosjektet og vil sørge for prosjektgjennomføringen, på vegne av investoren BlackRock som er verdens største kapitalforvaltningsselskap. Vestas leverer 47stk V136-4.2MW turbiner, hvor tårnets høyde er på 90 meter. Stangeland Maskin har fått oppdraget med å bygge vindparkens infrastruktur, som blant annet omfatter adkomst- og interne veier,  etablere hardstands for kraner og grunnarbeid til fundamenter. Videre har NCC Infrastructure Civil West inngått avtale med Stangeland Maskin for byggingen av vindturbinfundamentene. Det er NCC i Florø som vil utføre den tekniske monteringen av stålkomponenter samt tilhørende betongarbeider, i forbindelse med byggingen av Peikko’s Rock Anchor Foundation. 

Energiproduksjonen de neste 15 årene er solgt til Alcoa Norway ANS, som ønsker å utvikle en mer bærekraftig aluminiumindustri  ved å nyttiggjøre den fornybare energien ved deres norske smelteverk.

 

Tilbake

Relaterte nyheter:

05-02-19 Nær tre nye fornybare TWh i 2018
04-02-19 Full fart i turbinene
21-01-19 Ingen ytterligere forlenget frist for bygging av Sandhaugen vindkraftverk
16-01-19 Klart for ny kraftlinje
03-01-19 (Pressemelding) Milliardinvestering i ny vindkraft i Trøndelag
07-11-18 (Pressemelding) Nettilkobling til Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker leveres av Nettpartner AS

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.