Peikko Norge

26. februar 2018 - 18:50

(Pressemelding) Peikko leverer rock foundations til Marker vindpark i indre østfold

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS har fått bestilling på rock anchor foundation technology til Marker Vindpark, som etableres nær svenskegrensen øst for slusebyen Ørje

bestilling på rock anchor foundation technology til Marker Vindpark, som etableres nær svenskegrensen øst for slusebyen Ørje. Peikko leverer til 15 vindturbiner et komplett fundamentdesign, og tilhørende stålkomponenter som omfatter rock adapter-plate med tårnbolter, FATBAR fjellforankringsbolter, integrert fjellboringsjigg- og montasjesystem, samt øvrige stålkomponenter. Leveransene er planlagt i perioden mellom april og august 2018. Vindparken vil være operativt innen utgangen av 2018.

Det er Scanergy som har sørget for utviklingen av vindparken, men selve utbyggingen skjer i samarbeid med investoren BKW Energie AG. Prosjektstyring under byggefase håndteres av Proxima Scandinavia AS, et joint venture-selskap etablert mellom BKW Energie AG og Captiva Capital Partner AS, en investeringsforvalter innen vindkraft, vannkraft og eiendom i Norge og Sverige.

Bergquist Maskin og Transport AS er tildelt anleggskontrakten for vindparken, som blant annet omfatter adkomst- og interne veier, hardstands for kraner, samt vindturbinfundamenter. Med seg har de Askim Entreprenør AS til å utføre stålmontasjen og betongarbeidene, i forbindelse med byggingen av Peikko Rock Anchor Fundations. Vestas leverer 15stk V136-3.6MW turbiner, tårnhøyden er på 142 meter.

"Peikkos bergforankrede fundamenter reduserer behovet for betong med mer enn 90%. Tradisjonelle gravitasjonsfundamenter til disse vindturbinene vil kreve omkring 600 m³ med betong, nå klarer vi oss med i underkant av 50 m³, det er bra for miljøet. Det har vært avgjørende at Peikkos løsninger er både kostnadseffektive og miljøvennlige“, sier byggeleder Sebastian Prause, fra Scanergy.

“Med vår fleksibilitet og løpende prosjektsupport, kombinert med våre profesjonelle løsninger, har dette sikret oss flere viktige vindkraftprosjekter i de Nordiske landene. Vårt mål er å være en pålitelig partner ved alle faser i et vindkraftprosjekt, fra det strukturelle fundamentdesign til installasjonen ute på prosjektet “, uttrykker Topi Paananen, CEO Peikko Group Corporation.

Tilbake

Relaterte nyheter:

04-12-18 (Pressemelding) Peikko leverer rock foundations til Guleslettene vindpark
07-11-18 (Pressemelding) Nettilkobling til Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker leveres av Nettpartner AS
26-09-18 (Pressemelding) Peikko delivers rock foundations to Bjerkreim
24-09-18 Spår vindkraftaksjonar over heile Noreg
21-09-18 Vil bygge Europas største vindkraftverk
10-09-18 Statkraft ønsker medeiere i fornybarprosjekter: Vil følge dansk oppskrift

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.