TrønderEnergi

29. oktober 2018 - 08:00

(pressemelding) TrønderEnergi vokser på vindkraft

TrønderEnergi blir operatør på Roan Vindpark, den nest største vindparken i Fosen Vind

29/10/2018 - kl. 07.00

- Vindkraft er i sterk vekst i Norge. I TrønderEnergi har vi i lang tid rigget oss for å ta del i denne veksten. Operatørskapet på Roan er derfor et helt naturlig valg for oss, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.

TrønderEnergi var den første kommersielle operatøren av vindkraft i Norge, og startet allerede i 1986.

I dag er TrønderEnergi operatør for fire vindparker. Dette er Valsneset (Bjugn), Skomakerfjellet (Roan), Bessakerfjellet (Roan) og Ytre Vikna (Vikna kommune). De fire parkene hadde i 2017 en samlet produksjon på rundt 350 GWh.

- Vi har bak oss noen år med svært lave strømpriser. De årene har vi brukt på å strømlinjeforme et godt og kostnadseffektivt vindkraft-operatørskap. I tillegg har vi i TrønderEnergi solid og lang erfaring fra å eie og operere vannkraft. Vi er derfor godt posisjonert til å ta på oss flere oppgaver innen vindkraft, sier Gjersvold.

For 2017 var totalproduksjonen fra norske vindkraftverk rundt 2,85 TWh. Innen få år skal produksjonen øke til rundt 12 TWh. Med stadig bedre og billigere teknologi for vindkraftproduksjon er det sannsynlig at vekstpotensialet for vindkraft i Norge er enda større.

- Myndighetene i Norge og andre land har satt svært offensive mål for energi- og klimapolitikken i årene fremover. Derfor jobber vi nå langs flere akser for å bidra til en lønnsom og bærekraftig vekst på vindkraft i Norge. Dette innebærer videreutvikling av vårt effektive operatørkonsept, utvikling av nye vindprosjekter, og finansielle, teknologiske og industrielle partnerskap både i og utenfor Trøndelag, sier Gjersvold.

TrønderEnergi planlegger å overta operatørskapet av Roan Vindpark fra 1. januar 2021. I tiden frem til da vil operatørskapet av Roan Vindpark være et samarbeid mellom Statkraft og turbinleverandør Vestas.

Som en følge av opsjonsutøvelsen skal Roan vindpark skilles ut i eget selskap før TrønderEnergi overtar operatørskapet.

TrønderEnergi vil i tiden fremover øke bemanningen sin innen vindkraft som ledd i å forberede seg til operatørskapet på Roan, samt følge opp de andre vindkraft-relaterte oppgavene selskapet jobber med.

Tilbake

Relaterte nyheter:

12-02-19 I 2018 ble det produsert 3,9 TWh fra vindkraft i Norge
07-01-19 Konturer av en ny struktur
14-12-18 «Du kommer til å bli syk!»
16-11-18 Norge må få vind i seilene
09-10-18 Nå blir det lettere å finne informasjon om norske vindkraftverk
02-10-18 Gigantmølle setter ny verdensrekord

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.