NORWEA

8. mars 2018 - 09:50

Competitive wind secures another huge PPA

For the second time within a few months, Alcoa signs a large PPA with a new wind power project in Norway. This time, it’s Eolus’ Øyfjellet (330 MW) that has secured a PPA with the aluminium giant. With that, Eolus will move forward with the large project, as planned, pushing the boundaries for Norwegian wind even further.

(Norsk versjon under!)

- This is one for the history books, Øyvind Isachsen, CEO of Norwea said.
- This is a project that underline the love story between wind power and the power intensive industry. From Alcoa’s smelter, you will be able to look up onto the turbines at Øyfjellet; feeding competitive, renewable power into the plant, Isachsen said.

In an exclusive interview with Montel, Alcoa Norway CEO Kai Rune Heggland said “It is cheaper to enter into a long term PPA with a wind power project, than what the hydro power industry is willing to offer”. Heggland also told Montel that “players like Eolus, as well as other players, are most welcome, and a necessity in an open power market”.

- We are not too concerned with how our friends in the hydro power chooses to allocate their production, we are more focused on how we can continue to match new wind power with both existing and new power intensive industry consumption, special advisor at Norwea Andreas T. Aasheim said.
- We do note that some voices still live under the assumption that wind power is expensive. To that, we simply tip our hat, keep calm and carry on. This deal will not be the last one, by any stretch of the imagination, Aasheim ends.

Eolus said in their statement that early stage construction will commence at Øyfjellet this year, yet no turbine deal has been made. Neither an investor is in place, but we second Eolus CEO Per Witalisson in that it will not be a lack of interest from investors. We look forward to continue our strong cooperation with Eolus, to finalise the project.

With this news, Norwea increase our estimated for additional Norwegian wind power in the certificate market to 1000-1500 MW more, up from a previous range of 750-1500 MW.

Norwea weighs the pipeline based on our own assumptions on the probability of any given project reaching financial close.

For any questions related to this story, please contact special advisor Andreas T. Aasheim.
Aasheim@norwea.no/+47 95935890

 

Konkurransedyktig vind med ny, stor kraftkjøpsavtale

For andre gang på kort tid har Alcoa signert en stor kraftkjøpsavtale med et nytt vindkraftprosjekt i Norge. Denne gangen er det Eolus’ kjempeprosjekt Øyfjellet på 330 MW som har sikret seg en avtale med aluminiumsgiganten. Med avtalen på plass, går Eolus videre med prosjektet som planlagt, og norsk vindkraft fortsetter å skyve foran seg grensene.

- Dette er virkelig én for historiebøkene, sier administrerende direktør i Norwea Øyvind Isachsen.
- Denne avtalen underbygger den pågående kjærlighetshistorien mellom vindkraften og den kraftkrevende industrien. Fra Alcoas smelteverk vil man kunne titte opp på vindturbinene; som forer smelteverket med konkurransedyktig, fornybar kraft, Isachsen fortsetter.

I et eksklusivt intervju med Montel, sa Alcoas Norgessjef Kai Rune Heggland at «det er billigere å inngå en langsiktig kraftkjøpsavtale med et vindkraftprosjekt enn det vannkraftaktørene er villig til å tilby». Alcoasjefen sa også til Montel at «aktører som Eolus og andre som også er inne i bildet, er et veldig, veldig kjærkomment og helt nødvendig element i et åpent kraftsystem».

- Vi er ikke særlig opptatt av hvordan våre venner i vannkraften disponerer sin produksjon, vi holder fokuset på hvordan vi kan fortsette å matche norsk vindkraft med både eksisterende og nytt industriforbruk, sier spesialrådgiver i Norwea, Andreas T. Aasheim.
- Vi merker oss jo at noen fortsatt ser ut til å leve i den tro at vindkraft er dyrt, til det sier vi rett og slett bare «dem om det». Denne avtalen kommer ikke på langt nær til å være den siste, store kraftkjøpsavtalen norsk vindkraft inngår, avslutter Aasheim.

Eolus sier i sin pressemelding at byggingen av Øyfjellet vil begynne allerede i inneværende år. Ingen turbinavtale er foreløpig inngått for prosjektet. Heller ingen investor er foreløpig på plass, men vi er helt enige med Eolussjef Per Witalisson i at det ikke kommer til å skorte på interesse fra investorer. Vi ser frem til å fortsette vårt tette, nære samarbeid med Eolus mot ferdigstillelse av prosjektet.

Med nyhetene om avtalen mellom Alcoa og Eolus på plass, oppjusterer Norwea sine estimater for ny, norsk vindkraft innenfor elsertifikatmarkedet.
Vårt nye estimat tilsier at det fortsatt skal investeringsbesluttes mellom 1000 og 1500 MW ny norsk vindkraft, opp fra vårt tidligere estimat på 750-1500 MW.
Norwea vekter forventet utbygging basert på våre egne sannsynlighetsantakelser for hvorvidt prosjekter i pipelinen når investeringsbeslutning.

 

For spørsmål knyttet til denne saken, bes man kontakte spesialrådgiver Andreas T. Aasheim.
Aasheim@norwea.no/95935890

Tilbake

Relaterte nyheter:

17-01-19 Nå inneholder vannmagasinene vann tilsvarende 50 TWh med strøm
14-01-19 Styrker seg innen vindkraft
08-01-19 Invitasjon til innspillsmøte – helhetlig hydrogenstrategi
07-01-19 Norges strømforbruk økte til 135,4 TWh mens produksjonen falt til 145,7 TWh i 2018
07-01-19 Ved utgangen av 2017 var de norske vannmagasinene 65,7 prosent fulle
18-12-18 TrønderEnergi skal levere kraft til Elkem

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.