Europower

16. mai 2017 - 08:30

Etterlyser flere engasjerte aktører

Olje- og energiminister Terje Søviknes etterlyser et sterkere engasjement fra kraftaktørene i debatten om utenlandskabler. – Det er krevende for noen få av oss å stå i den debatten alene, påpeker statsråden.

Debatten rundt utenlandskabler har for alvor blitt løftet opp på det politiske plan de siste månedene. Tidligere denne uken kom også statsminister Erna Solberg på banen, da hun i et intervju med Europower ga en klar støtte til privat bygging av både Northconnect og andre utenlandskabler.

Det er imidlertid ikke egne partifeller eller regjeringskolleger Søviknes maner til kamp, men aktørene i bransjen. Han mener motparten har fått altfor stor oppmerksomhet på det han mener er mer eller mindre et skremmebilde.

– Det er ganske fantastisk å høre ideer satt på trykk, av ja i utgangspunktet seriøse aktører, at dette skal bety 50 øre ekstra per kWh, for norske forbrukere. Det er flott at Agder Energi står opp og engasjerer seg i denne debatten. Jeg etterlyser aktører som kan stå opp, sa Søviknes da han avsluttet Agder Energi konferansen torsdag.

Følt seg alene

– Er bransjen litt for feige? Er aktørene litt for lite tydelige når det gjelder ønsket om kabler?

– Jeg opplever at de er tydelige, men det er kanskje litt det samme som skjer i olje- og gass, nemlig at man sitter litt og snakker i sitt eget ekko-kammer i stedet for å være oppe på barrikadene og være med i debatten og gå i rette med aktører som motarbeider og ikke alltid er like faktaorienterte. Nå har Agder Energi og Tom Nysted gjort en kjempejobb, men det er av og til jeg har følt meg litt alene i den kabeldebatten de månedene jeg har sittet som minister, sier Søviknes i en kommentar til Europower.

Ikke bare en råvareleverandør

Han mener også det er viktig å få løftet frem at fornybarbransjen er en bransje i seg selv, og ikke bare en råvareleverandør for kraftkrevende industri, slik han mener blant andre Industri Energi fremstiller det.

– Det er 20 000 som jobber i denne bransjen. Det er selskap som skal ha overskudd og eiere som skal ha avkastning. Det er jo den bransjen med største verdiskapning på fastlandet i Norge, påpeker ministeren.

I sitt innlegg på konferansen var han også veldig opptatt av at bransjen skal frem i lyset.

– Det er business. Det er 20 000 årsverk i næringen og verdiskaping for virksomheter eid ofte av det offentlig gjennom kommuner og fylkeskommuner og verdiskapende til fellesskapet til storsamfunnet, sa Søviknes og fortsatte:

– Jeg er opptatt av at denne næringen skaper inntekt for seg selv og ikke bare er en innsatsfaktor for kraftkrevende industri, slik man av og til kan få inntrykk av, sa Søviknes, med klart stikk til Industri Energis tidligere leder, Leif Sande.

– Da er det viktig å ha noen tall, sa statsråden.

Han viste til at det i perioden 2005–2015 var betalt ut rundt 115 milliarder kroner i utbytte til stat, fylkeskommuner og kommuner. I tillegg kommer skatteinntekter på 90 milliarder kroner. Da er ikke konsesjonskraft og eiendomsskatteinntekter tatt med.

– Det er betydelig verdiskaping og det er viktig at vi får frem. I tillegg er det en distriktsbasert næring som er viktig, avsluttet ministeren, som overfor forsamlingen i Kristiansand ga sterkt uttrykk for at han ikke bare var oljeminister, men i høyeste grad også energi og fornybarminister.

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

11-10-17 Bedre kontroll med spenningskvalitet
11-10-17 Stortingsforslag om likere nettleie
02-10-17 Statnetts planer for nettutviklingen klar
27-09-17 Nordlink får negativ inntektsramme
20-09-17 Uendret NVE-rente viktig for investeringsklimaet
19-09-17 Kraftselskap krever mer vindkraft: – I dag er vi avhengig av Finland og Russland for å sikre leveransen

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.