Fosna-Folket

14. februar 2017 - 11:50

Fikk storkontrakt på møllefundamenter

Peikko Norge AS, datterselskap av Peikko Group, har fått en kontrakt på levering av fundamentene til de 71 turbinene som skal opp ved Roan vindpark.

Det blir ikke oppgitt noen kontraktsummen i pressemeldingen som er sendt ut.

«Rock anchor foundation technology»

Selskapet opplyser om at det har mottatt en betydelig ordre på såkalt rock anchor foundation technology. Oppdraget beskrives å inneholde et komplett fundamentdesign og tilhørende stålkomponenter som omfatter rock adapterplate med tårnbolter, FatBar fjellforankringsbolter og øvrige stålkomponenter. Leveransene er planlagt til april 2017 til våren 2018.

Det er Statkraft som gjennomfører utbyggingen av vindparken på vegne av Fosen Vind DA et joint venture-selskap bestående av Statkraft, TrønderEnergi AS og Nordic Wind Power DA.

– Effektiv og gjennomtenkt

Svein Ole Daltveit hos hovedentreprenøren Johs J. Syltern AS i Åfjord, opplyser om at Peikkos løsninger er besparende.

– Vi valgte å gå for Peikko sitt fundament fordi det er en effektiv og gjennomtenkt løsning med besparelser i form av redusert arbeidsmengde og tidsbruk. Vi ser også at Peikko sin designløsning forenkler efremtidig vedlikehold, det er mer plass for komme til med oppspenningsverktøy for kontroll, eller eventuelt kunne skifte ut en fjellforankringsbolt etter at turbinen er montert, uttaler Svein Ole Daltveit, kalkulasjonsansvarlig i  Syltern, i meldinga.

Finsk

Peikko er et familieeid selskap som ble grunnlagt i 1965 i Lahti, Finland. Selskapet ønsker ifølge heimesiden å være bransjeledende på to områder: innfestingsløsninger for betongkonstruksjoner og løsninger med samvirkebjelker for slanke dekkekonstruksjoner.

Peikko er i dag til stede over hele verden og betjener kunder via et nettverk av datterselskaper i mer enn 30 land i Asia, Europa, Midtøsten og Nord-Amerika. Peikko har rundt 1200 produksjonsmedarbeidere fordelt på ni land. Peikko Norge as har forsynt byggmarkedet i Norge med betongbyggartikler siden 1972.

Design og produksjon

– I et slikt stort vindkraftprosjekt med stramme tidsplaner, har vi i Peikko kunnet tilføre en merverdi til fordel for kunden ved å gjøre bruk av vår løsning med fjellforankringsfundamenter. Ved å ha én leverandør som både tar seg av design og produksjon av fundamentkomponenter gir klare forenklinger for prosjektet. I dette prosjektet har vår tidligere erfaring med gjennomføring av tredjepartskontroller i andre store vindkraftprosjekt i Norge blitt høyt verdsatt, uttaler Topi Paananen, CEO Peikko Group Corporation, i meldinga.

Tilbake

Relaterte nyheter:

06-10-17 Ånstadblåheia: status september
02-10-17 Fortum starter bygging av Sørfjord vindpark
29-09-17 Fortum: Final investment decision on Sørfjord wind farm
26-09-17 To fartøy skal installere over 50 kilometer med kabler på Triton Knoll vindparken
26-09-17 PEAB skal bygge Hitra 2 vindpark
26-09-17 Påtroppende sametingspresident om vindpark: – Grønn kolonisering

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.