Foto: Finnmark Kraft. Ardians representant og styreleder i Finnmark kraft, Per Erik Ramstad

21. januar 2016 - 15:35

Finnmark Kraft og ARDIAN bygger Hamnefjell Vindkraftverk i Båtsfjord i Finnmark

Vi i NORWEA gleder oss eksepsjonelt over investeringsbeslutningen i Finnmark. Vi har fulgt Finnmark Krafts harde arbeid frem mot denne investeringsbeslutningen over flere år, og vi gleder oss sammen med Finnmark Kraft i dag.

Vi gleder oss også over at man har fått med seg ARDIAN på laget. 

- At de har fått til dette i det krevende markedet vi nå opplever, sier alt om de fantastiske vindresurssene vi har i Norge. Her i Oslo håper vi på en tidlig vår nordpå, slik at gravemaskinene får satt i gang og møllene blir reist fortest mulig. 
Dette er et glimrende eksempel på at vi kan ta de norske naturressursene i bruk, dette faktisk på tross av manglende avklaringer fra staten angånde bransjens rammebetingelser, sier Øyvind Isachsen, administrerende direktør i NORWEA.

- Vindparken i Finnmark vil fungere som fyrtårn for kommende investeringer i norsk vindkraft, fortsetter Isachsen. Dette må kalles en god dag på jobben!

For ytterligere kommentarer, bes man kontakte Øyvind Isachsen  (9288 8890 /Isachsen@norwea.no)

Les pressemeldingen her. 

Tilbake

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.