Altaposten

17. juli 2017 - 13:10

Første turbin leverer strøm

Det har tatt 15 år og 600 millioner kroner, men nå er det lys i pærene

Hamnefjell Vindkraft AS med Alta kraftlag og Finnmark Kraft i ryggen sender nå strøm ut på nettet fra den første vindturbinen i Båtsfjord. Daglig leder for selskapet Hamnefjel vindkraft AS, Lise M.K. Heggheim sier til avisa at det var en stor dag da de i går kunne hente strøm ut fra den første av de så langt 10 monterte vindmøllene.

Infrastrukturen

– Det skal bygges til sammen 15 vindturbiner, etter at vi har fått infrastrukturen på plass med to bygninger, 15 kilometer vei og like mye kabelnett, pluss 2,2 kilometer høgspentlinjer. Når vi bygger vindturbinene, så er det litt som å bygge «lego», vi stabler dem oppå hverandre og får til slutt alle klossene på plass. 10 av turbinene er nå skrudd sammen, men alle er ikke ennå ferdige mekanisk og med elektriske installasjoner, men den ene som vi var ferdig med i går, den sender nå strøm ut på nettet, sier Heggheim.

Tar tid

Hun forteller at prosjektet for vindkraft på Hamnefjell har pågått siden 2002, konsesjonen kom i 2010 og så er man nå på nett med den første turbinen.

–  Anlegget leverer 3,3 megawatt per turbin og det er Alta kraftlag og Finnmark kraft som eier 51 prosent av investeringene som totalt beløper seg til 600 millioner kroner, sier Heggheim.

Hun understreker at dette bare er første del av en mulig større satsing på vindkraft, men mye av framtida vil avhenge av økt forbruk og eventuell elektrifisering av kommende oljeaktivitet og at Statnett får bygd ut linjenettet til å ta i mot den krafta som produseres.

Tilbake

Relaterte nyheter:

20-09-17 Uendret NVE-rente viktig for investeringsklimaet
20-09-17 Får bygge vindkraftverk i Selbu
20-09-17 Ja til nytt vindkraftverk på Stokkfjellet i Selbu
20-09-17 Innvier Norges største vindpark
19-09-17 NORWEA congratulate TrønderEnergi on final licence for Stokkfjellet!
19-09-17 Kraftselskap krever mer vindkraft: – I dag er vi avhengig av Finland og Russland for å sikre leveransen

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.