Europower

17. august 2018 - 12:15

Foreslår grunnrenteskatt for vindkraft

Hvis vindkraften blir veldig lønnsom, bør den ilegges grunnrenteskatt som vannkraft og olje, sier Zero-leder Marius Holm. Norwea sier ikke nei

På et seminar på Arendalsuka i regi av Cicero tirsdag var vindkraftmotstandere kritiske til at private, utenlandske selskaper tjener penger på å bygge ned naturen med vindmøller.

Superprofitt

Zero-leder Marius Holm forsvarte vindkraftutbyggingen. Samtidig er han klar på at utbyggerne ikke skal få stikke av med superprofitt.

– Den eventuelle ekstraprofitten som kan tenkes å dukke opp i vindkraften hvis vindkraft blir så billig at det blir veldig lønnsomt, og kraftprisen samtidig forblir høy, må skattlegges slik vi gjør med olje og vannkraft, sa Holm.

Cicero-direktør Kristin Halvorsen, som var ordstyrer i debatten, mente dette var selvsagt.

Må kalve først

Norwea-sjef Øyvind Isachsen mener imidlertid at det er for tidlig å snakke om grunnrente for vindkraften.

– Nå er vindkraften en drektig kvige, som skal kalve. Vi må la kalven vokse opp og oppnå slaktevekt før de skal ta oss. Hvis det blir superprofitt, så får vi ta det da. Men først må vi bygge opp basisen, så får vi ta den diskusjonen. Selv om vi har 50 øre kilowattimen er vi ikke der i det hele tatt. Jeg sier ikke nei til grunnrenteskatt, men vi får ta det den dagen det kommer, sier Isachsen til Europower.

I første omgang mener han det er viktig å sørge for at utbyggingene som kommer gir arbeidsplasser i kommunene og lokale skatteinntekter.

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

05-12-18 (Debatt) Lokal kompensasjon demper konfliktnivået
03-12-18 Må stimuleres til å investere
16-11-18 Presentasjoner fra Høstkonferansen
15-11-18 Vindkraftbransjen samlet til diskusjon om fremtidens rammevilkår
16-10-18 Vil ha naturressurs-skatt for vindkraften
12-10-18 Eiendomsskatten må bestemmes lokalt

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.