NORWEA

17. august 2017 - 14:00

Gigantenes røst

Tirsdag var det tid for å høre gigantenes røst i Arendal. Statoils Irene Rummelhoff har igjen stått på scenen. Det samme har representanter for Statkrafts analyse- og informasjonsavdelinger.

Daniel Willoch har representert NORWEA under Arendalsuken. 
Dette er Daniels siste rapport hjem.

Et blått skifte for en grønn fremtid

Diskusjoner om hydrogen er stadig tilbakevendende blant fremtidsrettede politikere, forskere og enkelte bedriftsledere. I Norge er vi glade i å snakke om hydrogen; kanskje har dette noe med at vi da kan snakke om en energibærer som har mange likhetstrekk i bruk med både oljen og gassen som vi er så vant til å håndtere – og tjene penger på. Er dette et lurium-eventyr for norsk økonomi, eller øyner vi nå konturene av industrietableringer i vår levetid? Statoils Irene Rummelhoff har nok en gang vært på scenen i Arendal, denne gangen for å snakke hydrogen. På scenen sto også SINTEFs Steffen Møller Holst, forsker og mangeårig hydrogenentusiast.

Møller Holst kunne fortelle om en avtale mellom Australia og Japan om import av flytende hydrogen som skal brukes til å få fart på Japanernes «Hydrogen Society». Hydrigen Society-strategien er kort sagt en vedtatt politikk på at hydrogen skal spille en stor rolle i å dekke fremtidens energibehov i Japan, samtidig som Japan skal ta en lederrolle innen utviklingen av brenselceller og annen teknologi nedstrøms i hydrogenkretsløpet.

En avtale med Australia om leveranser fordrer energileveranser sjøveien, og Møller Holst kunne fortelle om at Kawasaki Heavy Industries planlegger å ha hydrogentankere på vannet fra midten av 20-tallet. Her bør vi øye store muligheter for eksport sjøveien fra Nordnorge også – også i en fornybar energifremtid ligger det store muligheter for Norge i eksport av lagret energi sjøveien. SINTEF er i disse dager i innspurten av en mulighetsstudie rundt Finnmark-basert hydrogenproduksjon med vindkraft som input som vi har sett drypp fra tidligere. Det er ikke småsaker heller: Hvis undertegnede får prøve seg på en erindringsøvelse, så bør en tanker på 170 tonns kapasitet kunne ta unna dagsproduksjonen fra 1 GW installert effekt. Man skal nå helst produsere døgnet rundt, så nett i nord er fortsatt en nøkkel.

Rummelhoff på sin side var opptatt av å hydrogen fra konvertert naturgass (CH4 til H2 med lagring av gjenværende karbon). På denne måten kan man se for seg at naturgass ikke er en «transition fuel» i den europeiske kraftmiksen, slik olje- og gassnæringen er glade i å selge den, men at man hopper rett til en sluttløsning som innebærer hydrogen. Ideen er å konvertere kjelene i eksisterende gasskraftverk på kontinentet. Med denne modellen vil man jo også kunne benytte seg av mye eksisterende infrastruktur, både for eksport og energiproduksjon. Statoil er partner i et evalueringsprosjekt rettet mot en mulig pilot for nettopp en slik konvertering ved Magnum-kraftverket i Nederland. Les mer om dette prosjektet her.

Statkrafts lavutslippsscenario

Statkraft benyttet Arendalsuka til å presentere sitt lavutslippsscenario mot 2040, for 2017. Dette er altså en oppdatering av det forrige lavutslippsscenarioet vi fikk se. La oss håpe at Statkraft fortsetter å offentliggjøre resultatene fra denne scenariokjøringen i årene som kommer, og ikke minst vekter dem tungt i sine strategiske beslutningsprosesser. Vi vil ikke gå igjennom konklusjonene her, men dette er et dokument som absolutt er verdt å lese. Blant annet gir dokumentet også et lite innblikk i hvilke utfordringer ser på veien mot en omstilt energifremtid. Rapporten lastes ned her

Tilbake

Relaterte nyheter:

20-06-18 Microsoft bygger datasentre i Norge, Equinor er kunde
20-06-18 Microsoft inngår milliardavtale med Equinor
20-06-18 Dette er den nye Energi 21-strategien
20-06-18 Statnett søker om å få delta i britenes kapasitetsmarked
20-06-18 Hat-trick i Brussel
18-06-18 Prisutvikling elsertifikater uke 24, 2018

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.