DN (leserinnlegg)

21. april 2017 - 10:30

Havvind endelig uten subsidier

(Pål Preede Revheim)

13. april var en stor dag for europeisk vindkraft. I en tysk auksjon av rettigheter til bygging av offshore vindmølleparker ble for første gang prosjekter vunnet med såkalt nullbud: Vindkraftutbyggerne regner med at det skal være mulig å tjene penger på offshore vindkraft uten noen form for subsidier ut over markedspris på strømmen.

Nullbudene kom på tre ulike prosjekter i tysk del av Nordsjøen. Det største prosjektet, med planlagt kapasitet 900 megawatt (MW), ble vunnet av tyske EnBW. De to andre, men planlagt kapasitet på 240 MW hver, av danske Dong.

Auksjoner av rettigheter til bygging av offshore vindmølleparker har de siste årene vist seg som en effektiv måte å senke kostnadene på. Bare det siste året har det blitt satt en rekke prisrekorder. Likevel kom nullbudene som en stor og gledelig overraskelse for de fleste.

En viktig grunn til prisrekordene i auksjonen er at prosjektene ligger langt frem i tid, med planlagt ferdigstillelse i 2024 og 2025. Det har gjort det mulig å prise inn forventninger om teknologi- og prisutvikling. Kostnader til nettilknytning er også holdt utenfor.

Mange utfordringer og usikkerheter gjenstår. Endelige investeringsbeslutninger for prosjektene skal ikke tas før i 2021. For at prosjektene da fortsatt skal være aktuelle, må turbinene ha blitt betydelig større (13-15 MW mot dagens 8 MW) og utbyggings- og driftskostnadene betydelig redusert. Og ikke minst må fremskrivningene av tysk strømpris som er lagt til grunn, slå til. Det avhenger av blant annet utviklingen i det europeiske kvotemarkedet for CO2 og takten i avvikling av tysk kull- og kjernekraft.

Prisene på offshore vindkraft faller, og de faller fortere enn noen til nå har klart å spå.

Tilbake

Relaterte nyheter:

18-10-17 Official opening of Hywind Scotland today
17-10-17 ‘Floating wind is racing towards commercial viability’
16-10-17 Tysk selskab kjøper Statkraft ut av havmøllepark
11-10-17 Vindkraft på ope hav kan dekkje alt straumbehov
11-10-17 Goldman Sachs ser positivt på offshore vind
11-10-17 Vil det blåse en grønn vind gjennom statsbudsjettet?

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.