NORWEA

17. september 2018 - 13:50

Høstkonferansen 2018

Arntzen de Besche og Norwea inviterer igjen til høstkonferanse om de mest aktuelle rammevilkårene for vindkraft: Utbyggingstakten i elsertifikatmarkedet er på topp, men hva skjer etter 2021? Blir det bråstopp eller ny prosjektutvikling?

  • Tid: 13. november 2018 13:00 - 17:00
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler, Bygdøy Allé 2, Oslo
  • Påmeldingsfrist: 07. november 2018
  • Lett lunsj/registrering fra kl 12.00. Mottagelse fra kl 17.00.

Påmelding her.

Sett av 13. november for å holde deg oppdatert om retningen på vindkraftmarkedet. Elsertifikatmarkedets utbyggingsfase går mot slutten, men interessen for å utvikle nye prosjekter på kommersielle vilkår er stigende. Hvor vil konsesjonene komme og hvilke type aktører vil vi se? Blir «nasjonal ramme for vindkraft» en tvangstrøye eller en mulighet for å få frem de beste prosjektene raskere? EU har nylig vedtatt sitt neste fornybardirektiv – vil det gi nye ambisjoner også her i Norge? Hvilken rolle vil vindkraft spille i 2030 – støttespiller for industrien, eksportvare eller begge deler?

Vi belyser disse og andre spørsmål gjennom foredrag og debatt med politikere, uavhengige eksperter og representanter fra vindkraftbransjen.

Ikke minst setter vi av god tid til mingling og den tradisjonelle mottagelsen med tapas og forfriskninger.

Detaljert program publiseres nærmere konferansen. 

Spørsmål og kommentarer kan rettes til Øistein Schmidt Galaaen (galaaen@norwea.no) og Thomas Karlsen (tka@adeb.no).

Påmelding her.

Tilbake

Relaterte nyheter:

16-11-18 Presentasjoner fra Høstkonferansen
15-11-18 Vindkraftbransjen samlet til diskusjon om fremtidens rammevilkår
16-10-18 Vil ha naturressurs-skatt for vindkraften
17-08-18 Foreslår grunnrenteskatt for vindkraft
14-06-18 Stormvind – ny prosjektutvikler på det norske vindmarkedet
12-04-18 Vindkraft bidrar til lavere strømpriser på sikt

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.