NORWEA

18. januar 2018 - 08:50

Investeringsbeslutning og byggestart av Storøy Vindkraftverk

(Utdrag av pressemelding fra Aventron og Solvind) Aventron Norway AS og Solvind Prosjekt AS kunngjorde 8. januar 2018 investeringsbeslutning og umiddelbar byggestart av Storøy Vindkraftverk.

Prosjektet har hatt endelig konsesjon siden 2014
og vil nå bli bygget med to vindturbiner på 3,2 MW hver og gi totalt rundt 24 GWh ny fornybar
energi til Haugalandet.

Om prosjektet

Storøy vindkraftverk er plassert på et saltslagg deponi i industriområdet Storøy, lengst nord i
Karmøy kommune. Prosjektet ligger samtidig ved kommunegrensen og i innseilingen til
Haugesund og vil bli et nytt landemerke i et landskap, som hittil er preget av maritim virksomhet
med bl.a. Aibel verftet.

Utmerkede vindforhold på 8 m/s i navhøyde og en svært bra infrastruktur ligger bak vindturbinenes
plassering. Det vil kun i svært liten grad være nødvendig å bygge nye veier eller annen
infrastruktur, og kraftproduksjonen mates inn i Haugaland Kraft sitt nett ved stasjon Storøy Nord, få
meter fra turbinene.

Vindkraftverket er organisert i prosjektselskapet Storøy Vindpark AS og vil bli levert nøkkelferdig
fra Solvind til Aventron, med planlagt idriftsettelse på sensommer 2018. Solvind er svært glad for
samarbeidet med Aventron.

- Aventron er en erfaren og ambisjonert aktør innen fornybar energi som har fokus på småskala
kraftproduksjon. De er en langsiktig og seriøs eier, noe som er viktig for lokalsamfunnet og oss
som prosjektutvikler. Vi er også meget fornøyd å være med videre på ferden som
tjenesteleverandør under driftsperioden, uttaler daglig leder Jan Thiessen i Solvind.

Plan for videre arbeid

Vindturbinene er planlagt levert i mai og vil være montert i juni eller juli. Før dette vil det
grunnarbeidet utføres og fundamentene bygges. Det er Norsk Saneringsservice, NSS, som er
hovedentreprenør. NSS er også eier av deponiet, som består av avfallsstoffer fra Hydro Karmøy
sin virksomhet.

Deponiet er avsluttet.

- Aventron og Solvind håper at Haugesunderne og Karmøybuene vil oppleve vindkraftverket som
et felles symbol for en bærekraftig samfunnsutvikling. Selv om prosjektet formelt ligger i Karmøy
kommune, forstår vi at prosjektet følges nøye også fra andre siden av sundet og vi vil derfor søke
en dialog med menneskene i begge kommuner, sier Jan Thiessen.

NORWEA gratulerer

I NORWEA er vi glade for nok en gledelig investeringsbeslutning, ikke minst når det anlegges i et område der eksisterende infrastruktur ligger så til de grader til rette for det, sier administrerende direktør i NORWEA Øyvind Isachsen. 

- Jeg ser også med glede på at Enercon med dette får på plass to nye turbiner i Norge; det gleder meg å se at mange leverandører lykkes i markedet, det er godt nytt for norsk vindkraft, avslutter Isachsen. 

 

Tilbake

Relaterte nyheter:

16-01-19 Klart for ny kraftlinje
03-01-19 (Pressemelding) Milliardinvestering i ny vindkraft i Trøndelag
04-12-18 (Pressemelding) Peikko leverer rock foundations til Guleslettene vindpark
07-11-18 (Pressemelding) Nettilkobling til Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker leveres av Nettpartner AS
26-09-18 (Pressemelding) Peikko delivers rock foundations to Bjerkreim
24-09-18 Spår vindkraftaksjonar over heile Noreg

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.