Montel.no

19. mai 2017 - 10:45

Konflikt utsetter nordisk TSO­rapport

De nordiske systemoperatørene vil likevel ikke legge frem en felles rapport om løsninger for det nordiske markedet som planlagt i sommer, på grunn av intern uenighet, ifølge et brev Energinet.dk og Fingrid har sendt sine norske og svenske kolleger.

Systemoperatørene skulle etter planen legge frem rapporten i august, men nå blir det hele utsatt på ubestemt tid, kommer det frem i brevet som Montel har fått tilgang til.

Rapporten skal presentere løsninger på fremtidige markedsutfordringen i Norden, og følge opp en rapport fra i fjor sommer, der systemoperatørene identifiserte de største utfordringene for det nordiske markedet i årene fremover, blant annet som følge av en økt andel fornybar elproduksjon og flere kabler til kontinentet og til Storbritannia.

«På det nåværende tidspunkt finner Energinet og Fingrid det veldig vanskelig å presentere felles løsninger for Norden med den usikkerhet som Svenska Kraftnät og Statnett har lagt på det nordiske samarbeidet og fremtidige løsninger. Vi foreslår derfor at arbeidet med løsningsrapporten legges i ro frem til et normalt samarbeide er på plass igjen,» skriver Fingrid og Energinet.dk i brevet.

Norsk­svensk alenegang

Bakgrunnen er at Statnett og Svenska Kraftnät har stoppet en rekke fellesnordiske prosesser frem til sommerferien, for å i stedet forhandle bilateralt om en fremtidig plan for balansehåndtering i det synkroniserte nordiske nettområdet.

Statnett og SvK er ansvarlig for balansehåndteringen i dette området, og for å få fortgang på prosessen har de i tospann prioritert dette arbeidet med tanke på å presentere forslag til løsning for sine nordiske kolleger i midten av juni.

Energinet og Fingrid uttrykker forståelse for at det kan ta tid å komme frem til løsninger med fire aktører rundt bordet. Men de mener samtidig at den norsk­svenske alenegangen er lite konstruktiv da de fire selskapene jobber under et langsiktig mål om å agere som en felles TSO.

De ber derfor sine norske og svenske kolleger om å snarest åpne for diskusjonen for alle parter.

Statnett og Svenska Kraftnät sendte denne uken et svarbrev der de forsvarer de bilaterale forhandlingene med effektivitetshensyn, samtidig som de understreker sin støtte til det fellesnordiske prosjektet. Der står det også at Statnett og SvK er klare til å gjenoppta arbeidet med den såkalte løsningsrapporten så snart som mulig.

– Ledelsen i Statnett og SvK har bestemt seg for å tydeliggjøre og styrke samarbeidet mellom selskapene basert på vårt ansvar for å balansere kraftsystemet i Norden. Det gjør vi fordi det er store og raske endringer som kommer i systemet, og som krever at balanseringen også blir forbedret, sier kommunikasjonssjef Henrik Glette i Statnett i en kommentar. 

Reporting by: Olav Vilnes, olavmontel.no 12:57, Thursday, 18 May 2017

Ønsker du tilgang til Montels brede nyhetsdekning på web eller ukentlige nyhetsbrev, vennligst kontakt sales@montel.no

Tilbake

Relaterte nyheter:

11-10-17 Bedre kontroll med spenningskvalitet
11-10-17 Stortingsforslag om likere nettleie
02-10-17 Statnetts planer for nettutviklingen klar
27-09-17 Nordlink får negativ inntektsramme
20-09-17 Uendret NVE-rente viktig for investeringsklimaet
19-09-17 Kraftselskap krever mer vindkraft: – I dag er vi avhengig av Finland og Russland for å sikre leveransen

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.