NORWEA

6. juni 2017 - 13:25

Konsesjon til Bremangerlandet!

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Bremangerlandet Vindpark AS konsesjon til bygging og drift av Bremangerlandet vindkraftverk i Bremanger kommune. Tillatelsen omfatter et vindkraftverk på inntil 80 MW.

Stig Svalheim, Adm.Dir i Vestavind og Kjell-Børge Freiberg, statssekretær OED etter dagens nyhet. Bilde: Andreas T. Aasheim, NORWEA

 

- Bremangerlandet vindkraftverk er et usedvanlig godt prosjekt, og vi er opprømte over dagens nyheter fra OED. Prosjektet har så vel lokal som regional stor oppslutning, og vi jubler i dag sammen med Vestavind, sier spesialrådgiver Andreas T. Aasheim i NORWEA.

Det var statssekretær Kjell-Børge Freiberg som slapp nyheten i sitt innlegg på NVEs vindkraftkonferanse i Drammen.

- Bremangerlandet vindkraftverk er et prosjekt med svært gode økonomiske forutsetninger for å bli realisert. I Bremanger kommune ønskes dette vindkraftverket velkommen, og prosjektet har også stor regional oppslutning, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP), i en pressemelding.

Ved departementets vedtak av i dag er det gitt avslag på søknaden om bygging av Vågsvåg vindkraftverk i Vågsøy kommune. Departementet har sett de to prosjektene i sammenheng, og i avslaget er det lagt vekt på sumvirkninger med bl.a. Bremangerlandet vindkraftverk. 

Vedtakene fra OED kan leses i sin helhet HER.

Tilbake

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.