NORWEA

20. november 2017 - 09:25

Konsesjon til Buheii og Faurefjell vindkraftverk

Under Høstkonferansen annonserte statssekretær Holmen at departementet har stadfestet NVEs konsesjoner til de to prosjektene.

Konsesjonen til Buheii vindkraftverk omfatter inntil 81 megawatt (MW) med en anslått årlig produksjon på rundt 280 gigawattimer (GWh), tilsvarende årsforbruket til om lag 14 000 husstander. Buheii vindkraftverk har søkt om å øke installert effekt til 82,8 MW. Denne søknaden behandles nå av NVE som egen planendringssak. Buheii Vindkraft AS eies av selskapene HybridTech og Nordisk Vindkraft.

Konsesjonen til Faurefjell vindkraftverk omfatter inntil 60 megawattimer (MW) med en anslått årlig produksjon på rundt 180 gigawattimer (GWh). Dette tilsvarer årsforbruket til om lag 9 000 husstander. Prosjektet eies av HybridTech.

- Dette er to meget gode vindkraftprosjekter, og vi er svært glade for at departementet har stadfestet NVEs konsesjoner, sier spesialrågiver Andreas T. Aasheim i Norwea.

- I dag skal vi først og fremst gratulere HybridTech og Nordisk Vindkraft, det er mye, knallhardt arbeid som ligger bak dette. Så vil vi stå klare til å hjelpe med det vi kan for å få prosjektene realisert, avslutter Aasheim.

Vedtakene fra departementet kan finner her for Buheii og her for Faurefjell.

Tilbake

Relaterte nyheter:

07-01-19 Konturer av en ny struktur
14-12-18 «Du kommer til å bli syk!»
16-11-18 Norge må få vind i seilene
29-10-18 (pressemelding) TrønderEnergi vokser på vindkraft
09-10-18 Nå blir det lettere å finne informasjon om norske vindkraftverk
02-10-18 Gigantmølle setter ny verdensrekord

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.