NORWEA

6. april 2017 - 13:30

Konsesjon til Dalbygda

Fra talerstolen på LNVKs landsmøte kunne politisk rådgiver Elnar Holmen i OED i dag kunngjøre konsesjonen til Dalbygda Vindkraftverk.

Konsesjonen er på 42MW i et planområde på 2,6 kvadratkilometer i Dalbygda i Tysvær. Prosjektet eies av Dalbygda Kraftsenter og Solvind AS. Med full utbygging kan vindkraftverket gi i underkant av 125 GWh årlig produksjon, tilsvarende årsforbruket til rundt 6250 husstander.

  • Først og fremst vil vi gratulere Dalbygda Kraftsenter og Solvind med konsesjonen, som vi vet de har ventet på, sier Andreas T. Aasheim, spesialrådgiver i NORWEA.
  • Så vil vi få berømme departementet for arbeidet de legger ned i å jobbe seg gjennom de sakene som ligger til klagebehandling. Det er viktig for bransjen å få tilgang til nye konsesjoner, for å sikre en jevn utbygging også i årene som kommer, og det tar departementet konsekvensene av, sier Aasheim.

Departementet skriver i sin begrunnelse i dag at de har lagt særlig vekt på å vurdere forholdet til lokale landskaps- og friluftsinteresser. Videre er det gledelig at departementet også legger vekt på at lokale krefter er involvert i utviklingen av prosjektet.  

NORWEA gratulerer Dalbygda Kraftsenter og Solvind med konsesjonen, og ser frem til videre samarbeid frem mot realisering av et godt vindkraftprosjekt. 

  • Det sagt, så venter vi fortsatt i spenning på en avtale mellom Norge og Sverige. Vi gjentar vårt budskap om at aktørene i markedet må fortsette å ta rasjonelle investeringsbeslutninger i påvente av en avtale, samtidig som vi oppfordrer de to lands politikere om å innta en pragmatisk rolle og sikre en balansert løsning så raskt som mulig, avslutter Aasheim.

Tilbake

Relaterte nyheter:

18-01-18 Investeringsbeslutning og byggestart av Storøy Vindkraftverk
15-01-18 Zephyr AS har kjøpt alle aksjene i Haram Kraft AS
12-01-18 Bedre terrengtilpasning av vindkraftverk
15-12-17 FeFo: – Davvi vindpark må utredes grundig
14-12-17 Danske vindmøller til norske Marker
11-12-17 NVE-ja til vindkraft

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.