NORWEA

31. januar 2017 - 13:05

Konsesjon til Høgås og Joarknatten - NORWEA gratulerer

I dag kom den gledelige nyheten om at våre venner i Scanergy har fått endelig konsesjon til å bygge Høgås og Joarknatten i OED.

I begrunnelsen for konsesjonen peker OED på at prosjektet viser at det nå finnes større muligheter for å utviklie gode vindkraftprosjekter i innlandsområder. Samtidig er det verdt å merke seg at den endelige konsesjonen som nå foreligger er for et mindre prosjekt enn det som E.ON i sin tid fikk konsesjon for i NVE, men som havnet i OED etter å ha blitt påklaget blant annet av vertkommunen Marker.

- Prosessen som har ledet frem til dagens gledelige nyhet er et godt eksempel på konstruktivt samarbeid mellom vindkraftutbyggere og lokale interesser. Vindkraften bidrar til lokal sysselsetting og verdiskaping, og lokal forankring i prosessene er viktig, sier administrerende direktør i NORWEA, Øyvind Isachsen.

Forandringene i prosjektet innebærer en innskrenkning i planområdet fra 14,9 km2 til 8,66 km2, samtidig som antall turbiner er redusert fra 23 til 15. Dette er gjort for å minske vindkraftverkets visuelle ringvirkninger for beboere i Ørje og omkringliggende områder. 

Vindkraftverket er ventet å gi en årsproduksjon på omlag 200 GWh, tilsvarende strømforbruket til rundt 10 000 husstander. 

Scanergy inn i NORWEA

Bare én uke før selskapet fikk den endelige konsesjonen, meldte Scanergy seg inn i NORWEA. Vi kan således feire både et nytt medlem, og en ny konsesjon. Vi ønsker velkommen, og gratulerer samtidig.

Tilbake

Relaterte nyheter:

20-04-18 Håper på samarbeid i Kattfjord
19-04-18 Avgjørelse i klagesak om endring av adkomstvei til Raudfjell og Kvitfjell vindkraftverk
18-04-18 Reiste fra Finnmark for å stoppe trøndersk vindpark
17-04-18 Store vengjer gjennom sentrum!
09-04-18 Vurderer nye vindmøller
20-03-18 Asko åpner vindkraftverk

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.