NORWEA

15. mars 2018 - 12:15

Lønnsomme sertifikater

(Pressemelding) I en serie artikler har de tre regionsavisene Adressa, BT og Aftenbladet rettet et kritisk blikk mot vindkraftutbyggingen her til lands

Vi er imponert over arbeidet de tre avisene har lagt ned, og berømmer journalistene for arbeidet. I norsk vindkraft tåler vi godt å bli sett i kortene; vi som jobber i vinden stolte av arbeidet vårt. Derfor ønsker vi å komme med en korreksjon av enkelte av påstandene som fremmes i oppslaget i Adressa tirsdag 14. mars.

Adressa skriver at «norske strømkunder betaler milliarder for vindparkene», og at «du fikk ekstra høy strømregning i fjor, vindkraft er årsaken».

Det er ingen nyhet at vi betaler et påslag på strømregningen for de såkalte grønne sertifikatene. Ordningen ble vedtatt av et samlet Storting i 2011. En oppsummering av sertifikatordningen er på sin plass, i det den for Norges del nå avsluttes, men de tre avisene begår en stor regnefeil i det ellers utmerkede arbeidet: De glemmer den andre siden av regnestykket.

I årene mellom 2012 og 2035 skal vi kjøpe elsertifikater. Antallet er gitt: Totalt skal vi kjøpe 198 millioner sertifikater. Hvordan kommer så en husholdning som bruker 20.000 kWh i året ut? La oss også si at elsertifikatprisen er på 10 øre per kWh, et rimelig konservativt anslag.

For vår tenkte husholdning, vil elsertifikatpåslaget gi seg uttrykk som 20.000 kWh multiplisert med kvotekurven (prosent av forbruket som skal til for å nå sertifikatmålet), igjen multiplisert med elsertifikatprisen.

For 2018 ser regnestykket slik ut: (20.000 kWh ganger 15,3%) ganger 10 øre. Det gir 306 kroner i elsertifikatutgift for husholdningen vår.  Kvotekurven varierer mellom år, så for perioden 2012 til 2035 blir totalregnestykket 5472 kroner for vår husholdning, i snitt 228 kroner i året. Så langt er vi omtrent på linje med budskapet i avisoppslagene.

Utbyggingen gir lavere priser

De tre avisene har derimot ikke tatt med at kraftprisen jo faller som følge av fornybarutbyggingen. De ser også ut til å glemme at til dels betydelige mengder vannkraft har blitt bygget ut på elsertifikater. La oss her holde oss til vindkraften. I bransjen estimerer vi at det kommer til å bli bygget ca 10 TWh norsk vindkraft innenfor sertifikatmarkedet. Det er rett i underkant av 10% av total norsk strømproduksjon. Det gir billigere strøm.

Markedskonsulentene Thema Consulting Group og (tidl) Econ Pöyry har beregnet priseffekten på utbyggingen av 10 TWh ny kraftproduksjon til å være 4 euro lavere kraftpris. La oss justere det ned noe, for å holde på våre konservative anslag, og si at det tilsvarer 3 øre per kWh i lavere strømpris.

For vår husholdning betyr det at vindkraften de er med på å finansiere utbyggingen av, reduserer strømprisen med 3 øre: Med deres årlige forbruk på 20.000 kWh, blir det 600 kroner i året lavere strømpris!

Det betyr at husholdningen vår sparer (600-228) 372 kroner i året på elsertifikatene. Over vindkraftens levetid på 25 år, vil vår tenkte husholdning ha spart 9528 kroner!

Samtidig skal vi ikke glemme at tallet for utbygging i hele sertifikatmarkedet ikke er 10 TWh, men 28,4 TWh. Legger vi de akkurat samme tallene til grunn, sparer vår husholdning over 1500 kroner i året på ny fornybar kraftutbygging, og nesten 40.000 kroner over de neste 25 årene, inkludert elsertifikater.

Gasskraftverket til Stoltenberg

Avslutningsvis noterer denne skribent seg at man igjen bruker Jens Stoltenbergs bok som kilde, og siterer Stoltenberg på hans frustrasjon over hele sertifikatordningen.

Til det har undertegnede kun én kommentar: Om ikke arbeidsplassene vi skaper er viktige, om ikke de reduserte klimagassutslippene betyr noe, og om ikke den bedrede forsyningssikkerheten til norske hjem og bedrifter heller skal tillegges vekt, vil vi i alle fall kunne si:

Vi tok i alle fall livet av gasskraftverket ditt, Jens.

For spørsmål, bes man kontakte Andreas Thon Aasheim, spesialrådgiver Norwea på Aasheim@norwea.no / 95935890

 

Tilbake

Relaterte nyheter:

20-02-19 Fjordkraft skal levere 100 GWh til Fjord1
19-02-19 NVE: Dyrere strøm uten utenlandskabler
18-02-19 Kraftkablene til utlandet gjør Norge billigere
12-02-19 I 2018 ble det produsert 3,9 TWh fra vindkraft i Norge
07-02-19 Gulen kan bli havvind-base for Equinor
05-02-19 Nær tre nye fornybare TWh i 2018

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.