NORWEA

20. juni 2018 - 10:55

Microsoft bygger datasentre i Norge, Equinor er kunde

Flere aviser melder i dag om at Equinor og Microsoft har inngått en avtale om datalagringstjenester. Dermed bygger Microsoft sine første datasentre i Norge

I følge E24 innebærer avtalen mellom Equinor og Microsoft et samarbeid der Microsoft vil bistå Equinor i en omstilling av datalagringsaktiviteten, og der Equinor skal rådgi Microsoft i utviklingen av løsninger for olje- og energibransjen.

  • Da nyheten om at Facebook hadde kjøpt kraften fra vindkraftverkene i Bjrekreimklyngen kom, sa jeg at vi øynet håp om at de internasjonale internett-gigantenes engasjement i Norge skulle få enda større ringvirkninger, ved etableringer i Norge. Når dette nå skjer, er det ikke annet å si enn at vi er glade for dette, sier rådgiver i NORWEA, Daniel Willoch.

Norsk strategi

I et intervju med E24 kommenterer Microsoft Norges Administrerende Direktør Kimberly Lein-Mathisen på hvordan den senere tids innsats fra norske myndigheter «har vært av stor betydning for vårt valg».

  • Regjeringen har jo fått på plass en relativt offensiv strategi for å tiltrekke seg denne typen industriaktivitet, og det har vært et tydelig signal om at dette er noe vi ønsker oss her til lands. Denne typen nyheter bidrar til å synliggjøre mulighetene som ligger i fornybarressurs-landet Norge, og det er gledelig, fortsetter Willoch.

Denne avtalen viser at det er mer rundt lokalisering av datalagringssentre enn bare strøm og bits, og at det med oppskaleringen av denne typen industri følger store muligheter for kompetanseutvikling og synergieffekter til andre industrier.

Tilbake

Relaterte nyheter:

14-11-18 Wind Fast Approaching EU Power Source Top Spot
07-11-18 Lover trygghet for hydrogenkjøperne
12-10-18 Regjeringen vil utjevne nettariffen ved at de store selskapene kjøper de små og mellomstore nettselskapene
08-10-18 Prisutvikling elsertifikater uke 40, 2018
02-10-18 – Må gjøres ordentlig
02-10-18 Washington’s Franklin County Halts Crypto Mining Applications

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.