Teknisk Ukeblad

15. mars 2017 - 08:55

Milliardmuligheter for norsk teknologi: Nå valfarter norske selskaper til Iran

Løftingen av de internasjonale sanksjonene mot Iran for litt over et år siden har gjort at et helt nytt marked har vokst frem for norske leverandørbedrifter.

I månedsskiftet februar/mars dro en delegasjon på rundt 50 personer fra over 30 norske leverandører på besøk til Iran.

Her ble det arrangert workshops og seminar med statsoljeselskapet National Iranian Oil Company (NIOC). Og interessen skal ha vært enorm. Om de norske selskapene har god nok tålmodighet, kan det ligge et potensielt digert marked i landet. Det er heller ikke bare snakk om olje, men også fornybarteknologi.

– Det er et gigantisk land. De har verdens nest største gassreserver, og de kjemper om sølvmedaljen på oljereserver. Volumene er enorme og det er et stort behov for investeringer i Iran, sier Werner Karlsson.

– Dessuten er det store fornybarmuligheter, både inne vind, sol og vannkraft, sier han.

Karlsson er regiondirektør for Midtøsten i Norwegian Energy Partners (Norwep) – tidligere kjent som Intsok og Intpow – og ledet delegasjonen med nordmenn som besøkte Teheran.

Flere bein å stå på

Norwep jobber for å bidra til internasjonalisering av leverandører knyttet til olje,- gass,- og fornybarsektorene i Norge, gjennom å skape møteplasser der norsk industri kan møte kunder i utlandet.

Karlsson sier at det ikke er noen tvil om at det er et potensielt stort marked for norske oljeleverandører. Norge er kjent for både boreteknologi og reservoarkompetanse, og norsk sokkel har en utvinningsgrad som få andre kan måle seg med. Og med Iran som et modent oljemarked er denne kompetansen spesielt ettertraktet.

– Interessen, både fra iransk og norsk side, er stor. Den kunnskapen og teknologien vi har er virkelig ønsket. Dette gjelder særlig teknologi knyttet til økt oljeutvinning, både IOR (Increased Oil Recovery) og EOR (Enhanced Oil Recovery, red.anm). Det er dette som er hovedtema. De er ikke så opptatt av leteteknologi, de er opptatt av å få mest ut av de eksisterende feltene, sier Karlsson.

Han sier at dette markedet – på sikt – kan gjøre eksistensgrunnlaget for norske leverandører tryggere.

– Iran kan gjøre at norske leverandører får flere bein å stå på. Det å være fullstendig nordsjøavhengig er skummelt. Når det blir oljekrise, så stopper mye av den aktiviteten, sier Karlsson.

Men han er også helt klar på at det ikke er et marked for kjappe penger.

– Det er definitivt store muligheter på lang sikt. Men dette er ikke et marked som er noen quick fix. Du reiser ikke til Iran og kommer hjem med lomma full av dollar. Sånn er det ikke, sier Karlsson.

– En ting er at du ikke engang får dollar. En annen ting er at det er veldig krevende kunder i Iran. De har holdt på med olje i over 100 år. Det er et veldig modent marked, og de produserer millioner av fat hver dag, og mer gass enn Norge, forklarer han.

300 iranere møtte norsk industri

Iran har ifølge Karlsson leverandørkjeder som fungerer godt, og så lenge markedet er så modent som det er, vil det være helt nødvendig å være representert på bakken i Iran, dersom man vil komme seg inn i markedet.

– Du må sette opp en virksomhet, og du må komme deg inn med ditt spesialprodukt. Men det å etablere en virksomhet i Iran kan gjerne ta 3-5 år. Det er som sagt ikke raske penger, sier han.

Ifølge Karlsson er det dog ingen tvil om at det er stort potensial – rett og slett fordi mye norsk teknologi er svært ettertraktet. At det kom om lag 300 personer – blant dem en rekke forsknings- og oljetopper – på seminaret som ble arrangert av Norwep og NIOC, er med på å bevise dette, mener Karlsson.

– Når du har et målrettet, spisset program rettet direkte mot kunden, så får du møte beslutningstakere. Deltakerne ble mobilisert av NIOC, og de kom fra hele Iran for å være med på seminaret med de norske bedriftene i Teheran. Jeg tror ikke det er noe land som har fått til noe tilsvarende mot Iran, sier han.

OED: – Nyter høy status i Iran

I mai arrangeres også den årlige oljeutstillingen Iran Oil Show. Den norske ambassaden i Iran har i brevs form forklart norske myndigheter om hvor viktig dette kommer til å være. Ambassaden omtaler det som den viktigste oljemessen i Iran siden revolusjonen i 1979.

– Leverandørindustrien hjemme sliter med nedbemanninger, underskudd og permitteringer. Samtidig er landet med verdens største kombinerte olje- og gassressurser åpnet for handel. Norsk industri er godt posisjonerte til å ta flere kontrakter i utlandet, og nyter allerede høy status i Iran, skriver ambassaden, blant annet til Olje- og energidepartementet (OED).

– Dette er en gyllen mulighet og en unik sjanse som norske myndigheter og næringslivet vårt i dagens meget utfordrende situasjon i det norske hjemmemarkedet ikke kan forspille.

Ifølge OED ligger det dog ikke noen konkrete planer for å være med på Iran Oil Show akkurat i år. Men departementet understreker at det er et potensielt godt marked for norske aktører.

– Iran er et krevende, men potensielt stort marked for norske selskaper både innen petroleumssektoren og fornybar. Mange norske leverandørbedrifter og Statoil var aktive i Iran før sanksjonene. Norsk teknologi har et godt rykte i Iran, ifølge pressetalskvinne i OED, Ella Bye Mørland.

– Kan være hard to get

Werner Karlsson i Norwep sier at han er positiv til Iran Oil Show, men legger til at han har mer troen på direkte møter med kundene, slik de norske selskapene og NIOC gjorde nylig. Dessuten har Norwep hatt som strategi å tilnærme seg det iranske markedet relativt rolig.

– Da sanksjonene ble hevet, var det fulle fly til Iran fra alle land, bortsett fra USA. Vi har sagt: «Hold your horses» og det tror vi er lurt. Vi tror at det først åpner seg de store mulighetene når utenlandske oljeselskaper har fått kontrakter i Iran. Det har foreløpig ikke skjedd, men det ser nå ut til at det nærmer seg, sier han.

De kommer til å ha en lignende tilnærming til Iran Oil Show.

– Slik det ser ut nå, kommer vi kanskje til å stille med én person, og heller forsøke å få til en større norsk paviljong til neste år.

– Kan ikke det virke litt hard-to-get?

– Det tror jeg for så vidt vi kan være også. Vi har veldig mye bra å by på og det vet de. Vi er i en veldig gunstig posisjon med svært mye god teknologi.

Under seminaret i Teheran hadde de norske bedriftene og NIOC en hel dags workshop om lokal industribygging.

– Vi har lang erfaring med dette i Norge. Workshopen kalte vi «local content og local private sector development». De norske bedriftene er veldig flinke til å utvikle lokal arbeidskraft. Dette er iranerne svært interessert, ifølge Karlsson.

– Den norske modellen er en historie som ingen andre land kan overgå, og vi er interessert i å dele det med dem. Da er det kanskje like greit å ta det til et høyere plan enn på en messe, sier han. 

– Matcher Norge svært godt

En annen aktør i Norge som ser på Iran som et svært interessant område er Innovasjon Norge. De viser til at Iran er et stort og viktig teknologimarked, med stor og høyt utdannet befolkning.

– Mulighetene i dette markedet matcher godt norsk kompetanseindustri. Med en av verdens aller største olje- og gassreserver er naturligvis denne industrien i særklasse den mest åpenbare for samarbeid, sier Midtøsten- og Afrika-direktør i Innovasjon Norge, Ole Johan Sandvær til Teknisk Ukeblad.

I likhet med Norwep understreker han at det også er flere områder enn olje og gass som kan være interessant for norske bedrifter.

– Maritim og shipping gis store muligheter, og mange av aktørene er godt posisjonert. Fornybar energi gir også muligheter. Norske solenergiselskap viser interesse for dette markedet og sonderer mulighetene, sier Sandvær.

Fisk til folket

Innovasjon Norge-direktøren peker også på at Iran har sterke ambisjoner om å bygge opp en bærekraftig oppdrettsnæring. Dessuten: Iran har vært ett av landene som har konsumert minst fisk, noe myndighetene ønsker å gjøre noe med.

Ambisjonen er ifølge Sandvær å øke forbruket av fisk fra fire kilo i 2005 til 18 kilo per capita i 2025, noe som vil kreve store investeringer i oppdrettsbransjen fremover.

– Også her er eksport av norsk teknologi svært relevant og en av aktørene i bransjen har allerede leveranser til Iran for mer enn 100 millioner kroner. Under fiskeriminister Per Sandbergs besøk til Iran høsten 2016 ble det undertegnet flere intensjonsavtaler mellom norske utstyrs- og teknologileverandører og potensielle iranske kjøpere, sier Sandvær.

Et annet område som kan være aktuelt for norske leverandører er miljøteknologi.

– Allerede i 2015 var det dialog mellom iranske myndigheter og Norge rundt dette temaet. Den iranske visepresidenten besøkte Norge og i regi av Cicero ble norske aktører innen miljøteknologi presentert for iranerne. De store byene, med Teheran i spissen, sliter med luftmiljøet. Norge har teknologier som kan bidra til å redusere disse utfordringene, sier Sandvær.

En oppskrift på å lykkes

Det er dog ikke bare enkelt å etablere seg i Iran. Fortsatt er det mange i Iran som står på sanksjonslister, samt at USAs holdning til Iran gjør det umulig å handle i dollar.

Werner Karlsson i Norwep tror likevel at det skal være ganske enkelt og greit dersom man følger et knippe tips.

– Det som både vi og norske bedrifter er opptatt av, er å ikke bryte noen sanksjoner. Vi må bare opptre ekstremt ryddig. Norge har i likhet med EU og FN opphevet sanksjonene. Sånn sett er det fritt frem, så sant vi ikke handler med folk som står på sanksjonslistene, og det er en god del. Man må bare være veldig nøye med hvordan man jobber, sier Karlsson.

Han har følgende råd til alle som går inn i Iran:

  1. Kontakt banken din, så banktransaksjonene blir legalisert.
  2. Skaff deg juridisk ekspertise slik at kontraktene blir i henhold til de norske standarder, og slik at man sørger for at man ikke bryter noen sanksjoner.
  3. Man må ha kontakt med kontoret for eksportkontroll i UD.

– Hvis man gjør alt dette rett, så går ting veldig bra. Men det er altså ikke bare å dra til Iran og skrive kontrakter. Det krever en ganske grundig prosess, sier han.

Kulturforståelse

Et annet viktig poeng, ifølge Karlsson, er å bli noe kjent med den iranske kulturen på forhånd.

– Kulturforståelse er svært viktig, uansett hvilke markeder du skal jobbe i. Skal du jobbe i Iran så forutsetter det at du setter deg inn i iransk kultur, skikk og bruk. Den største forskjellen er kanskje at iranerne er ekstremt høflige. Den norske direkte væremåten må de venne seg til. Dette må man være obs på, sier han.

En annen ting er at kultur og historie vil være en vesentlig del av samtalene. Historiebøkene bør dermed børstes støv av før man setter i gang med forretninger i Iran.

– Dette er et kulturfolk som er opptatt av sin historie. Det er nok en god del oljefolk som ikke er så gode på historie og kultur, men du må være forberedt på å ha en elevert diskusjon om kultur.

– Du bør både sette deg inn i iransk kultur og din egen historie om Norge. Det vil de spørre om. Så hvis du sov i historietimen, så blir du en uinteressant samtalepartner i Iran, sier han.

Tilbake

Relaterte nyheter:

17-10-17 58,2 prosent av strømmen kommer fortsatt fra fossil energi
16-10-17 Svart energi taper kampen mot vindmøller
16-10-17 Googles fremtidsforsker: Innen 10 år vil fossile energikilder miste verdien
16-10-17 Savner satsing på forskning for økt verdiskaping i havet
16-10-17 Fra oljeselskap til bredt energiselskap
16-10-17 Prisutvikling elsertifikater uke 41, 2017

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.