Nexans

3. juni 2017 - 08:05

Nexans’ kabler har blitt valgt for ny vindpark på Sortland

Ånstadblåheia vindpark skal levere fornybar kraft til om lag 7500 husstander når den står ferdig i 2018. Nylig fikk Nexans Norway tildelt kontrakten på kraftkablene som skal frakte den ”grønne” kraften til nettet.

Kontrakten på levering av kabler har Nexans inngått med det internasjonale konsernet Fortum. Før jul i 2016 kjøpte selskapet Ånstadblåheia vindpark av Nordkraft, Nygårdsfjellet vindpark, som allerede er i drift, og Sørfjordfjellet vindpark som er under utvikling.

Ånstadblåheia  vindpark vil bestå av 14 vindturbiner med en total kapasitet på 50 MW, og den har en forventet årsproduksjon på ca. 140-150 GWh. Det tilsvarer behovet til ca. 7 500 norske husstander.

Fortum skal med støtte fra Nordkraft bygge Ånstadblåheia vindpark, og arbeidene er allerede godt i gang. Nordkraft skal ha prosjektledelsen for selve utbyggingen.

Til vindparken skal Nexans Norway levere ca. 50 km med TSLF 24 kV kraftkabler. Disse skal legges mellom vindturbinene, og fra vindturbinene og frem til strømnettet. I tillegg skal selskapet levere 28 km med kobber jordtråd. Leveransen fra Nexans skal etter planen være levert før sommeren 2017.

-  Nexans’ evne til å tilby kostnadseffektive løsninger og til å møte kundens ønsker og behov på en god måte, gjorde at valget falt på Nexans som leverandør av kraftkabler til Ånstadblåheia vindpark. Underveis har selskapet også vist evne til å tilpasse både produkt og tjenester på en tilfredsstillende måte, sier Marcus Bergman, prosjektleder i Fortum.

- Det fornybare kraftmarkedet er et viktig satsningsområde for Nexans. Vi har levert kabler til de fleste vindparker på land i Norge og en betydelig andel til internasjonale vindparker offshore. At Fortum og Nordkraft har valgt Nexans som leverandør av kabel til Ånstadblåheia vindpark er en anerkjennelse vi er svært glade for, sier Bård Lillehaug, salgs- og markedssjef i Nexans Norway.
Vindparken skal etter planen være i drift med produksjon av strøm i løpet av 2018.

Tilbake

Relaterte nyheter:

22-05-18 Pressemelding; Offisiell åpning av Egersund vindpark
16-05-18 Roan Vindpark under bygging
11-05-18 Inngikk kontrakt for 35 millioner
09-05-18 Opptur for Nordkraft
07-05-18 5,3 TWh vindkraft og 2,1 TWh vannkraft er under utbygging
30-04-18 Nå starter bygginga av vindparken her

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.