23. august 2018 - 14:55

Njordr - nytt og spennende NORWEA-medlem

Njordr Wind Power Partners har store ambisjoner for norsk vindkraft og ønskes velkommen inn i medlemsmassen

Vi i NORWEAs administrasjon er glade for at Njordr har besluttet å melde seg inn i foreningen.

Mange kjenner grunnleggeren, Tore Ivar Slettemoen fra andre sammenhenger i norsk vindkraftbransje, og som det fremgår av denne saken i Dagens Næringsliv har Njordr sammen med Hydro store ambisjoner for prosjektutvikling i Norge.

Vi i NORWEA mener vi snart beveger oss inn i en fase der knapphet på modne prosjekter er en av de største flaskehalsene for fortsatt utnyttelse av den norske vindressursen. Det er derfor svært positivt å ha erfarne folk i Njordr med solide industrielle partnere med på laget.

Les mer om Njordr her

Tilbake

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.