NORWEA

5. september 2017 - 13:45

Norsk Vindkraft i 1000!

1. september markerte den formelle starten med full produksjon fra Tellenes vindpark i Sokndal og Lund kommuner. Med det har Norge fått en ny vindpark som landets største, og med det har Norge nå over 1000 MW vindkraft i drift.

De 50 Siemens-turbinene, hver med en merkeeffekt på 3,2 MW, utgjør totalt 160 MW installert effekt. Med det vil man ventelig produsere rundt 550 GWh i året. Det tilsvarer produksjonen fra Alta-kraftverket.

- Oppstarten av Tellenes er en merkedag for norsk vindkraft, og det er unektelig gøy å ha krysset 1000 MW-grensa, sier spesialrådgiver Andreas T. Aasheim i Norwea.

Med sine 160 MW og estimert årsproduksjon på 550 GWh, er rogalandsparken landets største, målt etter alle parametre. 

- Vi kan ikke annet enn å gratulere Zephyr med et fantastisk stykke arbeid. Vi gleder oss også på vegne av Blackrock og Google: Tellenes vil for fremtiden stå som et fyrtårn for utviklingen av norsk vindkraft, sier Aasheim.

Med Tellenes i full drift, har norsk vindkraft passert en historisk milepæl: Norsk vindkraft har nå en installert effekt på over 1000 MW for første gang i historien, fordelt på 411 turbiner fordelt utover hele landet. 

Men med den given er i norsk vindkraft om dagen har vi rett og slett ikke tid til å dvele lenge ved denne milepelen: Hamnefjell vindkraftverk med sine 51,8 MW fordelt på 15 Vestas-turbiner er kun dager unna full drift, og 12/9 blir det høytidelig åpning i Båtsfjord.

Tilbake

Relaterte nyheter:

21-06-18 Konsesjon til Lindesnes vindkraftverk
21-06-18 Gjennombrudd for Nordkraft
01-06-18 Denne anleggsjobben sørger for strøm til Facebook
01-06-18 Pressemelding: Bygger vindpark i Bremanger
29-05-18 Peikko leverer rock foundations til Skurvenuten vindkraftverk
22-05-18 Pressemelding; Offisiell åpning av Egersund vindpark

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.