Europower

4. juli 2018 - 09:20

OED vil nedjustere kvotekurven

OED foreslår å gjøre en teknisk justering av elsertifikatkvoten fordi Norge har annullert flere sertifikater enn vi er forpliktet til

Det departementet foreslår er en rent teknisk justering for å oppfylle forpliktelsene med Sverige, på samme måte som svenskene nylig vedtok sin tekniske justering.

Ifølge NVE ble det nemlig annullert flere elsertifikater i perioden 2012 til 2017 enn det Norge er forpliktet til i henhold til avtalen med Sverige.

Annullerte for mye

Tall fra elsertifikatregisteret viser at Norge i perioden fra 2012 til 2017 til sammen har annullert 39,2 millioner elsertifikater.  Men Norge er kun forpliktet til å annullere elsertifikater tilsvarende sin andel av det felles norsk-svenske elsertifikatmålet og kraftproduksjon i overgangsordningen.

I perioden fra 2012 til 2017 tilsvarte dette 38,6 millioner elsertifikater.

Det vil si at Norge annullerte 0,6 millioner flere elsertifikater enn sin forpliktelse.

Det er allerede lagt til grunn en nedjustering av elsertifikatkvoten på 0,41 millioner elsertifikater i 2018 etter forrige kontrollstasjon, derfor må dette trekkes fra før kvoten for 2019 korrigeres.

Etter denne justeringen gjenstår det en nedjustering på 0,19 TWh. NVE har anbefalt å justere dette i elsertifikatkvoten for 2019.

Oppdatert normalårsproduksjon

NVE har også oppdaterte estimater for normalårsproduksjon fra kraftverk i overgangsordningen. I tråd med NVEs anbefaling foreslår departementet å justere elsertifikatkvotene for de respektive årene slik at de kommer i samsvar med nye forventninger til produksjon i anlegg under overgangsordningen.

Departementet skriver at de legger til grunn NVEs anbefalinger og foreslår justerte elsertifikatkvoter for perioden 2019 til 2029.

OED har sendt forslaget på høring med frist 8. oktober.

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

18-12-18 Förslag på stopp för nya anläggningar i elcertifikatsystemet efter 2030
20-11-18 Kvartalsrapport nr 3 2018 for det felles norsk-svensk elsertifikatmarkedet
03-09-18 9,2 TWh kraftproduksjon under bygging
21-08-18 Kvartalsrapport nr 2 for elsertifikatmarkedet
15-06-18 Vil bedre elsert-transparens uten tvang
14-06-18 Positive, men for svake tiltak for transparens i elsertifikatmarkedet

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.