Eidsvoll Ullensaker Blad (leserbrev)

21. april 2017 - 11:00

Ønsker vi mer vindkraft?

(Karin Leonhardsen, Auli i Nes) Myndighetene legger nå til rette for nye og større områder for vindkraft.

NVE har fått i oppdrag å lage en «nasjonal ramme for vindkraft på land i Norge» innen utgangen av 2018. Dermed er det duket for en vindkraftutbygging som vi ikke har sett maken til her i landet.

Hva betyr så dette – vil det komme ytterligere press på utbygging her på Østlandet og i Glåmdals-regionen? Kanskje er det gunstig at det allerede er foretatt konsekvensutredninger og vindmålinger i distriktet og at det går en høyspentlinje gjennom Nes kommune? Og hva med den allerede politisk vedtatte utbyggingen på Songkjølen/Engerfjellet i Nord-Odal, på grensa mot Nes og Eidsvoll? Hvilke virkninger får den for kommunene? For Nord-Odal selv og for Nes som må videreformidle kraften, for Eidsvoll som har avstått store grøntområder til E6 og jernbane, og snart bare har ett eneste område igjen, nettopp det mot grensa til Nord-Odal. Friluftslivet rundt kommunegrensene blir nødvendigvis ikke det samme når en stor del av landskapet forandres til industriområde.

Mitt inntrykk er at folk flest tror at det ikke blir noen vindkraftutbygging – ikke har de hørt noe mer og ikke har de sett noe mer. Siste info fra Nord-Odal kommune var på hjemmesiden i juli 2016. Men det jobbes med turbinplasseringer og med hvor veiene skal gå, og mye annet. Folk bør kontakte kommunen og forhøre seg om prosjektets status pr. i dag. Skulle distriktet bli rammet av ytterligere utbygginger må i det minste én ting stå klart; vi kan ikke ha alt det udemokratiske hemmeligholdet vi hittil har sett, især i starten ved avtaleinngåelser med grunneiere. Både utbyggere og kommuner må vise mye mer åpenhet og unngå utidig påtrykk, luftige lovnader og politiske hastevedtak.

Men hvorfor går myndighetene overhodet videre med planer for norsk vindkraft i vannkraftlandet Norge? Trengs vindkraft her? Behovet er aldri blitt skikkelig klarlagt, det må skje aller først. Det mangler dessuten forskning både på de økonomiske forutsetningene og på konsekvensene av de enorme naturødeleggelsene som vårt lands topografi medfører. Norge med fjell, skoger og heier er ganske annerledes enn for eksempel flate Danmark. Og ennå har ingen dokumentert at norsk vindkraft har påviselig klimaeffekt.

Man løser ikke ett miljøproblem ved å innføre et annet. Norske myndigheter skulle for lengst skrinlagt planene om mer utbygging, og i stedet hatt innsikt og mot nok til å si nei til alt som heter vindturbiner på norsk jord!

- See more at: http://www.eub.no/meninger/onsker-vi-mer-vindkraft#sthash.I9aeQbfr.dpuf

Tilbake

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.