NORWEA

14. juni 2018 - 15:05

Positive, men for svake tiltak for transparens i elsertifikatmarkedet

I Sverige foreslår Energimyndigheten tiltak for å bedre oversikten over investeringsbeslutninger i elsertifikatmarkedet, men tiltakene er for svake og kommer sent

Markedet har lenge ventet på rapporten om økt transparens i elsertifikatmarkedet som nå er klar [lenke til saken nedenfor]. Det har vært og er et stort problem at markedet «kjører i blinde» fordi det er krevende å få oversikt over investeringsbeslutninger innen elsertifikatberettiget produksjon. Dette gjør prisingsmekanismen dårligere, men ikke minst øker det risikoen for at markedet skyter over målet med priskollaps som sannsynlig konsekvens.

Forslagene i rapporten ser ved første øyekast ut til å være positive, men kommer sent og ser ikke ut til å gå langt nok for å sikre at aktører melder inn sine investeringsbeslutninger. 

NORWEA har i en årrekke etterlyst et pliktig register over investeringer i markedet – nå blir det desto viktigere å få på plass en volumbasert stoppregel som hindrer overoppfyllelse av målet.

Les Energimyndighetens redgjørelse om rapporten her

Tilbake

Relaterte nyheter:

25-02-19 Grønne sertifikater til 26,8 TWh
18-12-18 Förslag på stopp för nya anläggningar i elcertifikatsystemet efter 2030
20-11-18 Kvartalsrapport nr 3 2018 for det felles norsk-svensk elsertifikatmarkedet
03-09-18 9,2 TWh kraftproduksjon under bygging
21-08-18 Kvartalsrapport nr 2 for elsertifikatmarkedet
04-07-18 OED vil nedjustere kvotekurven

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.