8. juni 2016 - 15:00

PRESSEMELDING: Bygger Egersund Vindpark!

Norsk Vind Energi og Luxcara iverksatte mandag byggestart i Egersund vindpark (112,2 MW). Hovedentreprenør Veidekke fikk da klarsignal til å gå i gang med anleggsarbeidet.

- Det er meget god stemning her og vi er utrolig fornøyde med innsatsen til Norsk Vind Energi, sier Øyvind Isachsen i NORWEA. Vi vet hvor hardt vindkrigarane i Norsk Vind har jobbet for å få til dette prosjektet, og det er en fortjent krone på verket vi nå er vitne til. At parken bygges i Rogaland er ikke tilfeldig, og vi setter stor pris på at Rogalands rolle i vindsatsningen i Norge, fortsetter Isachsen.

Prosjektet vil bestå av 33 stykk Senvion-turbiner, hver med en effekt på 3,4 MW. Totalt vil investeringene bli på rundt 1,2 milliarder kroner, og parken har en estimert årsproduksjon på opp mot 400 GWh.

Helomvending for arbeidsledigheten

- Egersund vindpark vil bidra til å snu trenden fra økende til fallende arbeidsledighet i kommunen i Norge med høyest arbeidsledighet, sier Rune Hersvik i Norsk Vind Energi. Veidekke som er hovedentreprenør for vindparken, har valgt den lokale entreprenøren Bertelsen og Garpestad basert i Egersund som underleverandør. Som en direkte konsekvens av oppstarten av vindparken sier man at de nå går fra å måtte permittere 50 mann til å avlyse dette, og heller søke etter flere ansatte, forsetter Hersvik.

Ledende energiregion

Rogaland er Norges ledende energiregion, både gjennom olje, gass, vannkraft og nå vindkraft.  For å bygge videre på satsingen på ren energi, har Fylkeskommunen vedtatt å støtte Egersund med 5 millioner for å starte Egersund Energy Base.

- Det er ikke overraskende at fylkeskommunen har vedtatt å bygge dette nettopp i Egersund. Kommunen sitter med de klokeste hodene som nå kan brukes til å komme på de beste løsningene for mer ren kraftproduksjon, sier Isachsen.

Andreas T. Aasheim har deltatt på Egersund Energy Summit i går og i dag, og kan fortelle om stor stemning i Norges nye fornybarhovedstad.

- Det er utrolig inspirerende å se hvordan lokale og regionale politikere, næringslivsaktører og mennesker ønsker vindkraften i regionen velkommen. Med investeringsbeslutningen på Egersund vindpark, er første brikke på plass. Vi venter spent på nyheter knyttet til Tellenes og Svåheia vindparker, i tillegg til det svært spennende arbeidet med blant andre Bjerkreim-klyngen. Gårsdagen var en gledens dag, og vi håper fremtiden vil bringe flere slike dager, flere nye arbeidsplasser og kjærkommen aktivitet i regionen. Og ikke minst; Masse, ren energi, tatt rett ut av luften, sier Aasheim på toget hjem fra vindkrafthovedstaden.

En lykkelig Egersund-ordfører Odd Stangeland gratulerte en stolt Rune Hersvik med investeringsbeslutningen til Egersund Vindpark i Egersund i dag (se vedlagt bilde).

Les mer om prosjektet her.

For ytterligere kommentarer, kontakt Bushra Butt (bushra@norwea.no) eller Øyvind Isachsen (Isachsen@norwea.no).

Tilbake

Relaterte nyheter:

12-02-19 I 2018 ble det produsert 3,9 TWh fra vindkraft i Norge
07-01-19 Konturer av en ny struktur
14-12-18 «Du kommer til å bli syk!»
16-11-18 Norge må få vind i seilene
29-10-18 (pressemelding) TrønderEnergi vokser på vindkraft
09-10-18 Nå blir det lettere å finne informasjon om norske vindkraftverk

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.