NORWEA

23. mai 2018 - 10:20

Pressemelding: Facebook checked in here: Bjerkreim

Facebook kjøper kraften fra Bjerkreimklyngen i 15 år! NORWEA gratulerer!

Kontrakten innebærer kjøp av 1 TWh per år de neste 15 årene. Med det føyer Norsk Vind Energi nok et av de virkelig store dataselskapene til kundeporteføljen til norsk vindkraft; fra før av har giganten Google en lang kraftavtale om kjøp av kraft fra Tellenes vindpark.

  • Facebook kan kjøpe kraft fra hvor som helst i hele Europa. Det at de velger norsk vindkraft forteller jo alt man trenger å vite om konkurranseevnen til norsk vindkraft, sier Spesialrådgiver i NORWEA Andreas T. Aasheim.

På Bjerkreimklyngen skal Norsk Vind og investoren Luxcara få opp 70 Siemens 4,2 MW turbiner. Dette gjør prosjektet til en av de virkelig store i norsk målestokk.

Konkurransedyktig fornybarkraft

  • Det er veldig gledelig å se at selskaper med et kontinentalt nedslagspunkt, i kraftmessig forstand, kjøper kraft fra norsk vind. Nå kan vi jo håpe at dette avstedkommer enda større ringvirkninger etter hvert, ved at Facebook og andre ser nøyere på forutsetningene for etablering av store datasenteraktiviteter i Norge. Nå vet de at kraften er tilgjengelig, fornybar og konkurransedyktig, sier Rådgiver i NORWEA Daniel Willoch.
  • Nå har vi en fiberstrategi fra en regjering som har sagt klart og tydelig ifra om at vi ønsker oss denne typen aktivitet i Norge, og vi har etter hvert en del norske aktører som satser på å tilby infrastrukturen som skal til. Når vi nå etter hvert har flere store kraftkjøpsavtaler mellom norsk vindkraft og de virkelig store internasjonale aktørene i tillegg, så håper i hvert fall jeg at dette bidrar til å dreie blikket mot fornybar-ressurs landet Norge, sier Rådgiver i NORWEA Daniel Willoch.

Norsk Vind Energi utvikler vindprosjektet i Stavanger-regionen og har fått med seg fornybarinvestoren Luxcara som investor i det 294 MW store prosjektet.

For spørsmål og kommentarer til pressemeldingen, kontakt Daniel Willoch på willoch@norwea.no

For spørsmål om prosjektet, kontakt Seniorpartner i Norsk Vind Energi Rune Hersvik på rune@vind.no

Tilbake

Relaterte nyheter:

20-02-19 Fjordkraft skal levere 100 GWh til Fjord1
19-02-19 NVE: Dyrere strøm uten utenlandskabler
18-02-19 Kraftkablene til utlandet gjør Norge billigere
07-02-19 Gulen kan bli havvind-base for Equinor
05-02-19 Nær tre nye fornybare TWh i 2018
04-02-19 Dagbladet mener: Norge er tjent med kraftkabler til utlandet

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.