23. februar 2016 - 08:00

Pressemelding: FOSEN!!

Statkraft, TrønderEnergi, BKW Energie og Credit Suisse har i dag endelig besluttet å bygge det som blir Europas største landbaserte vindkraftanlegg. Utbyggingen på Fosen og Snillfjord blir på 1000,8 MW, og er den største investeringen i fastlandsindustrien på lang tid.

- For en dag, for en salutt som setter i gang et energieventyr, jubler administrerende direktør i NORWEA, Øyvind Isachsen.
- Dette har vi ventet lenge på, og dagen i dag er intet mindre enn en merkedag for norsk vindkraft. Med utbyggingen i Midt-Norge i havn, vil norsk vindkraft for alvor gjøre seg gjeldende, fortsetter Isachsen.

Prosjektet, som er fordelt på Fosen og Snillfjord i Sør-Trøndelag, vil bestå av 278 stykk Vestas-turbiner, hver med en effekt på 3,6 MW. Det betyr en total effekt på ca. 1000,8 MW. Til sammenligning er den samlede kapasiteten til norsk vindkraft i dag på 837,55 MW. NORWEA vil gratulere Vestas med avtalen, som etter hva vi erfarer ikke bare er den største avtalen i Vestas' historie, men også den største enkeltavtalen om eksport fra Danmark til Norge.

- Vi i NORWEA er imponert over arbeidet som har blitt lagt ned i prosjektene siden den mørke dagen i juni. Prosjektet fremstår nå som særdeles solid, og arbeidet som er lagt ned i avtalene, parkdesignet og utformingen fortjener full honnør, sier Isachsen.
- Statkraft og TrønderEnergi er to tunge, dyktige norske aktører, og vi er svært trygge på at prosjektet blir bygget på tid, på budsjett, og vil levere fantastiske produksjonstall. Og vi er henrykt over at en så stor aktør som Credit Suisse leder an blant internasjonale investorer i Norge. Våre glimrende vindressurser tiltrekker seg massivt med internasjonal interesse, dette blir ikke den siste vindparken som blir bygget som et samarbeid mellom norske og utenlandske aktører, spår Isachsen.

Utbyggingen vil ventelig produsere rundt 3,5 TWh med ren, utslippsfri kraft; det tilsvarer mer enn 3 ganger Drammen bys årlige forbruk. Det tilsvarer også 3,5 ganger det årlige kraftforbruket til Hydros nye anlegg på Karmøy.

- Totalt vil investeringene i nett og produksjon i Midt-Norge komme på opp mot 18 milliarder kroner . Det gjør denne utbyggingen til en av de største investeringene i fastlandsindustrien, noen sinne. Tenk på alle arbeidsplassene dette gir, forteller Isachsen. - Her vil trøndere som besitter verktøy som kan brukes til graving, borring og brøyting kunne få arbeidsoppgaver i byggeperioden og i driftsperioden etterpå.
- Ulla-Førreverkene kostet i sin tid tilsvarende 45 milliarder 2015-kroner, for å sette dette i perspektiv. Vi registrerte at Hydro kalte forrige ukes investering på Karmøy for den største på ett tiår; Nå har vi fått en som er tre ganger så stor. Det har vært en fantastisk uke for Norge, for ren kraftproduksjon og for klimaet. I dag feirer vi sammen med konsortiet bak utbyggingen, i morgen fortsetter vi med de neste 1000 MW vindkraft i Norge, avslutter Øyvind Isachsen.

For ytterligere kommentarer, bes man kontakte administrerende direktør Øyvind Isachsen (92 88 88 90), eller spesialrådgiver Andreas T. Aasheim (95 93 58 90)

 

Tilbake

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.