Norsk Vind Energi

22. mai 2018 - 11:50

Pressemelding; Offisiell åpning av Egersund vindpark

Norge et steg nærmere å nå FNs bærekraftsmål! Vindparken i Egersund vil bli åpnet 23. Mai kl 13.00 I tillegg til Norsk Vind Energi og det tyske eierselskapet Luxcara vil vindmølleleverandøren Senvion og andre lokale leverandører være tilstede. Elever fra den lokale ungdomsskolen Husabø, som har en stor interesse i å ta en aktiv rolle i det grønne skiftet på veien mot lavutslipssamfunnet, vil delta og dele sitt engasjement

Hvor havner kraften?

Den produserte fornybare energien vil bli levert til Nordpol som vil videredistribuere elektrisiteten til de tusen hjem og husholdninger i det nordiske kraftmarkedet.

På den måten bidrar vindparken til å nå Norges mål nedfelt i Parisavtalen som videre er forankret i FNs bærekraftsmål 13 om mer fornybar energi og kutt i klimagassutslippene.

Norge har vedtatt å redusere utslippene med minst 40% innen 2030 sammenlignet med 1990 nivået. 

Selskapene som gjør Egersund vindpark mulig;

Norsk Vind Energi, prosjektutvikler for Egersund vindpark, har signert en avtale med det tyske fornybar energiselskapet Luxcara.

Som et av to gründerselskap bak utviklingen av Tellenes vindpark ved Titaniagruvene, som selger den produserte fornybare energien til Google, er Norsk Vind Energi stolt av å ha bidratt til ferdigstillingen av et nytt fornybarprosjekt lokalisert til den vindfylte nabokommunen Egersund.

Luxcara har videre inngått en avtale med tyske pensjonsfond som vurderer vindkraft fra Norge som tilstrekkelig sikkert og bærekraftig å investere deres pensjonspenger i og som videre bidrar til utvikling og produksjon av mer fornybar energi og relatert infrastruktur.

Luxcara følger en «kjøp og hold» strategi som betyr en langsiktig forpliktelse og et oppriktig engasjement for klima og natur.

Som en internasjonal kapitalforvalter, vil Luxcara oppfordre norske pensjonsfond til å investere i fornybar energi prosjekter og til å videre styrke utviklingen av utslippsfri ren energi i Norge.        

Bidrar til å trygge arbeidsplasser, lokale leveranser og skatteintekter til vertskommunen

Prosjektet har bidratt til å styrke arbeidsplasser for lokale entreprenører og leverandører.

Det har også bidratt til å sikre skatteintektene i flere tiår fremover til vertskommunen Egersund, også kalt Norges vindkrafthovedstad.

Produksjon

Vindparken består av 33vindmøller med en total kapasitet på 111 MW og en fornybar energiproduksjon på 390 Gwh/år, tilsvarende det årlige elektrisitetsbehovet for ca 20.000 norske husholdninger

Hvis spørsmål relatert til åpningen eller til prosjektet kontakt;

Rune Hersvik       (91635724) eller

Per Ove Skorpen ( 95160005)

www.vindenergi.no

Tilbake

Relaterte nyheter:

05-02-19 Nær tre nye fornybare TWh i 2018
04-02-19 Full fart i turbinene
21-01-19 Ingen ytterligere forlenget frist for bygging av Sandhaugen vindkraftverk
16-01-19 Klart for ny kraftlinje
03-01-19 (Pressemelding) Milliardinvestering i ny vindkraft i Trøndelag
04-12-18 (Pressemelding) Peikko leverer rock foundations til Guleslettene vindpark

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.