SKM Foto: NVE

12. januar 2018 - 15:35

Prisutvikling elsertifikater uke 2, 2018

Terminerna på elcertifikat fortsatte upp under veckan och under stor omsättning. Tyngdpunkten ligger i Spot och M-19 samtidigt som M-18 terminen börjat leva sitt egna liv då de flesta inköp för kvotåret 2017 är klara och behoven att köpa in därmed blir lägre

En viss nedgång noterades under fredagen men under modest omsättning. Marknaden har nu att hantera de nya högre kvoterna som gäller i Sve-Nor för 2018. Det kommer vara ett tidsfönster där vi kommer se en signifikant minskning av överskottet som tidigare, i kombination med nya ”billiga” projekt, hållit nere priserna under 2017. På måndag kommer tilldelningen för december månad och vi förväntar oss ett underskott om ca 678 000 certifikat (3 184 000 produktion/3 862 000 konsumtion)

Last ned hele priskommentaren her

Tilbake

Relaterte nyheter:

23-01-18 Balansestriden går mot en løsning
18-01-18 Kan få tariffsmell på 100 millioner
16-01-18 Undervannsteknologi – et norsk romfartseventyr
15-01-18 – Bekymret for 2020-tallet
12-01-18 1/40 del av strømmen kom fra vindkraft i november
11-01-18 Winds of change: Britain now generates twice as much electricity from wind as coal

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.