NORWEA

17. mars 2017 - 09:00

St1 med på Grenselandet

I dag kom nyheten om at St1, Vindkraft Nord og Ny Energi går sammen om Grenselandet AS - målet er å bygge vindkraft uten direkte subsidier (link to English PR at end of article)

Grenselandet AS skal utvikle parkene Davvi og Borealis på tilsammen 900 MW. Parkene ligger i Lebesby og Tana kommuner, relativt nære grensen til Finnland, og i geografisk nærhet til havet. Nettop parkenes lokasjon trekkes frem i sammenheng med at et finsk selskap nå går inn i prosjektene. - St1 er et spennende energiselskap, og det faktum at det er et finsk selskap er spennende spesielt opp mot en finnsk nettløsning for prosjektet, sier ordfører i Lebesby Stine Akselsen i følge en pressemelding fra selskapet

Med dette prosjektet håper prosjekteierne å utvikle et prosjekt som er gjennomførbart uten direkte subsidier. - Finnmarks utrolige vindressurser betyr at det er her den nye tiden starter. Vi vil bidra med det vi kan for å hjelpe Grenselandet og andre vindprosjekter på deres vei mot å etablere Finnmark som Europas fremste vindkraftområde, sier Øyvind Isachsen i NORWEA.

Prosjektet vil kunne generere omlag 3,6 TWh med elektrisitet i året. Dette bør gi store muligheter for nyetableringer i industri og andre verdiskapende aktiviteter i regionen. Nå går man inn i en fase med gjennomføring av konsekvensutredninger og de formelle godkjenningsprosessene. Denne fasen er ventet å ta opptil tre år. I NORWEA vil vi følge utviklingen av vindkraft i Finnmark tett, og med stor entusiasme. 

Link to english press release here

Tilbake

Relaterte nyheter:

18-01-18 Investeringsbeslutning og byggestart av Storøy Vindkraftverk
15-01-18 Zephyr AS har kjøpt alle aksjene i Haram Kraft AS
12-01-18 Bedre terrengtilpasning av vindkraftverk
15-12-17 FeFo: – Davvi vindpark må utredes grundig
14-12-17 Danske vindmøller til norske Marker
11-12-17 NVE-ja til vindkraft

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.